In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. április 19., csütörtök, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.

Január 6. - Vízkereszt napja

bermalas

 A bibliai hagyomány:

Az egyik legrégebbi egyházi ünnep vízkereszt napja. A háromkirályok napja. Ekkor emlékezik meg a keresztény egyház a napkeleti bölcsekről és Jézus megkeresztelkedéséről. Ezen a napon szentelik meg a vizet. Innen ered az ünnep elnevezése is.

Shakespeare is megemlékezett január hatodikáról, vagyis ahogy a katolikus hagyományban hívják, vízkeresztről. A mai napon kezdődik meg a farsang, a vigasságok, falusi disznótorok ideje. Persze az igazi tradíció szerint ma kerül sor a karácsonyi asztal megbontására és a karácsonyfa leszedésére is.

Gonoszűző és szerencsevarázsló napnak tekintették, s az időjárásból következtettek az eljövendő év szerencséjére, időjárási viszonyaira, a termés alakulására, az emberek és az állatok egészségi állapotára.

Magyar néphagyomány

Vízkereszt napjának, hiedelmei a templomban megszentelt vízhez kötődnek.

A szentelt víz hatásosságában vetett bizalom alapja a víz tisztító erejében való hit.
A házigazda üvegben hazavitte a megszentelt vizet, a ház apraja-nagyja kortyolt belőle, hogy megóvja őket a torokfájástól. Megszentelték vele a házat, az ólakat. Öntöttek a kútba, hogy a víz meg ne romoljon. A szentelt víz az embert születésétől haláláig kísérte: ebből a vízből hintettek a bölcsőre, a menyasszony koszorújára, a halott koporsójára. Januártól januárig a vizet üvegben vagy nagy korsóban tartották, s ami megmarad a következő vízkeresztre, azt a kútba öntötték. A szentelt víz sok különleges bűbájosságra ír. Szükség esetén kis fiolában védelem a gonosz ellen.

Házszentelés
Vízkeresztkor házszentelést is végeztek. A pap ilyenkor a tömjén és a víz mellett a krétát is megáldotta. Ezzel a szentelt krétával végigjárta a hívek házait, és a házak szemöldök gerendájára felírják a három királyok nevét jelölő betűjeleket: G+M+B( Gáspár, Menyhért, Boldizsár), és az évszámot. Hitték, hogy ez a felirat megvédi a házat a rontás ellen.  A néphagyomány szerint a papot ilyenkor pár percre le kellett ültetni, hogy áldott legyen a ház, és jól tojjanak a tyúkok, csak ezután volt szabad útjára engedni. A gazdaasszonyok ilyenkor a kapuig, némely falvakban az utcáig kísérték a papot, mert az a babona járta, hogy olyan hosszú lesz a kendertermés, amilyen hosszan a papot kísérte az asszony.
Az eladó lányok klárisukat (nyakéküket) a küszöb mellé dugták, hogy a pap átlépje azt. Este aztán a párnájuk alá dugták, és megálmodták, hogy ki lesz a jövendőbelijük.
Ilyenkor sok helyen farsangot kezdő mulatságot tartottak, ahol a legényeknek nem leányokkal, hanem menyecskékkel kellett táncra perdülniük, és minél hosszabban táncolniuk, hogy hosszú legyen a kender.

Háromkirály - járás

Január 6-hoz tartozott a háady az ur erkezeseromkirályok megjelenítése, a háromkirály-járás szokása, mely adománykérő ünnepköszöntő szokás volt Ekkor – általában fiúk vagy férfiak – színjátékhoz hasonlóan játszották el a bibliai jelenetet, melyben a napkeleti bölcsek cselekedeteit elevenítették meg. A házról házra járó fiúgyerekek jellegzetes viseletdarabja volt a díszes süveg, és a kiugratható szerkezetre szerelt fényes csillag.

elso napsugarcsok tel a tavaszbanIdőslás, termékenységvarázslás
Ha ezen a napon hideg idő volt, akkor korai tavaszban reménykedtek az emberek. Néhol úgy vélték, hogy napsütéses idő esetén még hosszú lesz a tél, vagy ha ezen a napon esik, férges lesz a máktermés. Ha ezen a napon nagyon hideg volt, rossz termésre számítottak, ha fújt a szél, szerencsés lesz az év.
A lakótelepek hagyománya
farsangA lakótelepeken ilyenkor ázott, tüskéjehullatott, kiérdemesült karácsonyfákat hajigálnak ki az ablakon, üres szaloncukros papírokkal, vagy anélkül. Szomorú hagyomány ez, tegyünk hát azért, hogy megváltozzon. A köztisztasági hivatal minden esztendőben összeszedi a megfelelő módon kihelyezett fákat. Ne a kukába dobja a fákat. Faluhelyen, vagy a régebbi bérházakban a cserépkályhákban elégnek a fák, finom, gyantás illatukkal utólag is megajándékozzák gazdájukat.

Az egyik nagyváros lakótelepéről azonban érdekes hagyományt hallottam. Egy kis lakótelepi közösség ilyenkor összegyűjti a karácsonyfákat és közösen raknak tüzet, együtt énekelnek, és megkezdik a farsangot

fank lekvarral

paulics bibi 2 Áldott, békés, szeretettel és nyugalommal teljes
Boldog Karácsonyt; Sikerekben gazdag
Új esztendőt kívánunk!
paulics bori 2
tth vivien paulics bendi szaller csongor
paulics bori

paulics bojti 2paulics bojti 1

Kávás Község Önkormányzata, 2013

paulics bendi 2

Ady Endre:
           Karácsonyi regeHarang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

 

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,

 

Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,

Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,

Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…

Karácsonyi Pásztorjáték: 2013 december 22. 14.00 - Kávás, Közösségi Ház

                       images  

                   Karácsonyváró 2013

  

Jézus születése Lukács evangéliuma szerintAbban az időben Augustus római császár rendeletet adott ki, hogy írják össze a földkerekség minden lakóját úgy, hogy mindenkit ott írjanak össze, ahonnan származik. Mindenki elment a maga városába. József, aki Dávid családjából származott, a nemzetség pedig Betlehemből való, elindult várandós feleségével, Máriával, hogy összeírják. Betlehemben azonban sehol sem kaptak szállást, csak egy istállóban az állatok mellett pihenhettek meg. Mária nagyon fáradt volt. Itt szülte meg elsőszülött fiát, Jézust, akit jászolba fektetett.
Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszer csak egy angyal jelent meg előttük, az Úr angyala. Nagyon megijedtek. De az angyal így felelt: "Ne féljetek! Mert nagy örömöt adok tudtul néktek és majd az egész népnek. Menjetek Betlehembe, mert megszületett a Megváltó, Jézus. A jel, amiről felismeritek: bepólyálva fekszik egy jászolban." Akkor a pásztorok gyorsan útra keltek, s meg is találták a szent családot: Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket, és elmesélték, mit jövendölt Jézusról az angyal.
Máté evangéliuma így szól a napkeleti bölcsek látogatásáról: Amikor Jézus a júdeai Betlehemben megszületett, bölcsek - mágusok, csillagjósok - érkeztek váratlanul napkeletről Jeruzsálembe, és érdeklődtek, hol van a zsidók újszülött királya;

    

 betlehem


Heródes király titkon magához hívatta a bölcseket, és megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, majd Betlehembe küldte őket. "Menjetek, kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is hódolhassak előtte."
A csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük haladt, amíg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillag láttára nagyon megörültek. Beléptek a házba, és ott találták a gyermeket anyjával, Máriával. A bölcsek köszöntötték őt és Máriát, majd kitárták kincseiket, átadták ajándékaikat: aranyat, tömjént, mirhát. Álmukban figyelmeztetést kaptak, ne menjenek vissza Heródeshez, ezért más úton tértek haza országukba.
Az az éjszaka, amelyen Jézus született, a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe lett.

images 4


Hoztunk rajzot ajándékba...                      

BETLEHEMI KIRÁLYOK

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!


Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ůgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,

Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.


Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.


Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

József Attila
1929. december

paulics bendi

paulics2img-z161209-0002

paulics bori

               szaller csongor

           Juhász Gyula:
      ... Karácsony felé

   Szép Tündérország támad föl szívemben
   Ilyenkor decemberben.
   A szeretetnek csillagára nézek,
   Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
   Ilyenkor decemberben.
 
   ...Bizalmas szívvel járom a világot,
   S amit az élet vágott,
   Behegesztem a sebet a szívemben,
   És hiszek újra égi szeretetben,
   Ilyenkor decemberben.
 
   ...És valahol csak kétkedő beszédet
   Hallok, szomorún nézek,
   A kis Jézuska itt van a közelben,
   Legyünk hát jobbak,
   s higgyünk rendületlen,
   S ne csak így decemberben.

Ady Endre:
Karácsony
1.

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

          tth vivien

                              

 paulics bendi 2
paulics bibi 2
 

2.

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Oda haza. 
De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

 

3.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna 
Óh de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra. 
Golgotha nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget, 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege, 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra…

paulics bojti 2paulics bori 2

A Violin Énekkar az Önkormányzat és a KIKA támogatásával szeretettel meghívja Önt, Önöket, a 2013. december 1-vel kezdődő, vasárnaponként megrendezésre kerülő Adventi gyertyagyújtásra, melyen a műsort az Énekkar biztosítja.

img-20131208-00382 
Az Adventi események helye:  Sportpálya - Közösségi Ház


       December 1.:     14,00 órától - műsor és gyertyagyújtás
                               14,30 órától - a teleházban bemutató és
                                                  új eszközök átadása

       December 8.:     14,00 órától - műsor és gyertyagyújtás
 
       December 15.:   15,00 órától - műsor és gyertyagyújtás  - 
                                                                plébánosunk,
                                                         Farkas László atyával

       December 22.:   14,00 órától - ünnepi műsor: 
                                                  Karácsonyi Pásztorjáték  

 

Advent: a várakozás megszentelése

Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy "meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk".

Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra - ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni - beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és "jogosabb" birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi "meglepetés", lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.

Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése.

Az a gyerek, aki az első hóesésre vár - jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van.

Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, mint amire vár.
Pilinszky János

A Jézus születésének ünnepére való várakozást a böjt, a bűnbánat és a tettekben megnyilvánuló jócselekedetek mellett,  a kifejezetten csak erre az időre jellemző katolikus szertartások és szokások is segítik.

Az adventi készület hagyománya a 4. századból ered, amikor a vízkeresztkor tartott keresztelések előtt háromhetes előkészületi időt tartottak. A következő században ez a várakozás átalakult: már a karácsonyra, Krisztus megszületésének ünnepére készültek lelkileg a keresztények az ünnepet megelőző hat héten keresztül, ebből rövidült le a négy vasárnapot átívelő adventi időszak.

A három lila és egy rózsaszín gyertyával feldíszített adventi koszorú hagyománya a közös karácsonyvárást segíti, egyre inkább nemcsak a templomban, hanem a családokban és más közösségekben is. A gyertyák színei szimbolikus jelentőséggel is bírnak: a lila a bűnbánatra, a rózsaszín az örömre utal.

A legjellegzetesebb adventi liturgia a napfelkelte előtt tartott hajnali "angyali mise", a roráté - ez a Szűz Máriával való várakozás népi megnyilvánulása. Az adventi időszakban a templomi oltárokat nem díszítik virággal, az orgona csak az énekek kíséretére szorítkozik, a miséző pap violaszínű miseruhát ölt.

Az advent egyik kedvelt szokása még a keresztény családok közös, úgynevezett Szent Család-járása. Ennek során egy kisebb közösség tagjai vagy több család gyűlik össze hétről hétre más-más otthonban a Szűz Máriát, Szent Józsefet és a gyermek Jézust ábrázoló kép előtt, hogy együtt imádkozzanak. A régen inkább vidéken elterjedt hagyományt egyre több városi plébánia honosítja meg, ezzel is a közösségteremtést támogatva.

network.hu

A négy gyertya

a remény hal meg utoljára...

A négy gyertya
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya.
Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani amint beszélgetnek.
Azt mondta az első:
- Én vagyok a béke. De az emberek nem képesek életben tartani.
Azt hiszem el fogok aludni...
Néhány pillanat múlva már csak egy füstölgö kanóc emlékeztetett a hajdanán fényesen tündöklö lángra.
Azt mondta a második:
- Én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak, nincs értelme tovább égnem...
A következö pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:
  - Én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni.
Az emberek nem törödnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám...
Ezzel ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyerek és mikor meglátta a három kialudt gyertyát felkiáltott:
- De hiszen nektek égnetek kéne mindörökké! Elkeseredésében sírva fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
- Ne félj amíg nekem van lángom meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a REMÉNY !!!
A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a még égő gyertyát és lángjával életre keltette vele a többit.

Kisrégiós gyűlését a Zala Megyei Polgárőr Szövetség 2013. 12. 06-án, 18.00 órai kezdettel Káváson, a Kulcsosházban tartotta.

 

img-20131206-00377

Polgármester megnyitója


                          • Régióvezetői bevezető
                          • Tagegyesületek vezetőinek beszámolója felvetéseinek megtétele
                          • Önkormányzatok polgármestereinek, képviselőinek hozzászólása
                          • Az összekötő beszámolója (Zalalövői Rendőrőrs Parancsnok)
                          • Körzeti megbízottak kiegészítő hozzászólásai
                          • ZMRFK-ZMPSZ összekötőjének hozzászólása
                          • Járási koordinátor hozzászólása
                          • A meghívott vendégek hozzászólása

 img-20131206-00379

ZALA MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG
ZALAHÁSHÁGYI RÉGIÓ
Régióvezető: Németh Károly
Zalaháshágy, Petőfi út 39.
Tel.:+3630-6212-895
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés