In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. április 19., csütörtök, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.

Szépkorúak köszöntése Káváson

Nagyon szép és kedves alkalom ez a nap - az idősek világnapján -, amikor szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Minden évben köszöntjük őket, de szeretetüket, bölcsességüket, segíteni akarásukat az év minden napján érezzük.

Falunkban ez a nap novemberben került megrendezésre az Önkormányzat és a Kika szervezésében, amikor falunk nyugdíjasait, szépkorúait köszönthettünk és láttuk vendégül a Kulcsosházban.

Videogaléria>>>

Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal: tehát az ünneppel.
/ Márai Sándor /

Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek világnapját, azóta minden év október 1.-én megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió 60. életévét betöltött lakójáról, köztük Magyarország több mint 2 millió szépkorú lakójáról.

Nagymamáink - ezt az ünnepnapot hallva - felháborodottan mondhatnák nekünk, hogy fiacskám mi nem idősek, hanem „szépkorúak” vagyunk, ami miatt mi magunk is inkább ezt a jelzőt használhatjuk az idősebb korosztály említésekor. Nagymamáink után hívjuk mi is ezt a napot a „szépkorúak világnapjának”!

Sütő András gondolatát idézve: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött." A mi világunk Önökkel: apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt hitet és bátorságot.

 


             Kávás - Kulcsosház 

        kavas kulcsos haz kep 02

        Szálláshely, terembérlés>>>

 

szent-istvan-kiraly-2013 

Tisztelt Polgártársaim! Vendégeink!

Tisztelt Képviselő Társaim!

Tisztelt Plébános Úr!

 

Augusztus 20-a az a nap, melyet Magyarországon először nyilvánított ünneppé a törvény. Szent László király idejében 1092-ben a szabolcsi zsinat tette kötelezővé a Szent Király ünnepének megtartását.

Ezen a napon emlékezünk a késői kor tiszteletével államalapító királyunkra! Ezen a napon szegjük meg az új kenyeret.

 

Első királyunk, Szent István, a magyar állam alapítója 969-ben Vajk néven született Esztergomban, 1038. aug. 15-én halt meg Székesfehérváron. A keresztségben az István nevet kapta. Apja, Géza nagyfejedelem Árpád vezér dédunokája, anyja Sarolt, az Erdélyben uralkodó Gyulák leszármazottja volt. István, atyja halála után 997-ben vette át a hatalmat. Közte és bátyja Koppány között örökösödési háború robbant ki, mert az ősi törvény szerint őt illette volna atyja után a hatalom. Eszmevilága viszont nem egyezett Géza nagyfejedelem szándékával. A csatában István győzött, Koppány holttestét az akkori hagyományok szerint négy részre daraboltatta és Esztergom, Győr, Veszprém és Gyulafehérvár kapuján függesztette ki.

István 1000 Karácsonyán vagy 1001. január elején Esztergomban koronáztatta meg magát. A koronát II. Szilveszter pápától kérte, az országot a római egyház és nem a német-római császár védnöksége alá helyezve. Lerakta a magyar állami és egyházi szervezet alapjait, kijelölte a királyi birtokok székhelyeit, létrehozta a várispánságokat, kibocsátotta az első magyar ezüstpénzt, kiadta első törvénykönyvét. Megalapította az esztergomi érsekséget és a püspökségeket.

István Király 1030-ban adta ki második törvénykönyvét. A ránk maradt 56 cikkelyből kitűnik, hogy az államalapító a közrend és a magántulajdon megszilárdítására, a királyság és az egyház erősítésére törekedett. Tiltotta az emberölést, a lopást, a gyújtogatást. Törvényben kötelezte a lakosságot a templomba járásra, a vasárnapi munkaszünetre.

I. István királyunk 1038. aug.15-én Nagyboldogasszony napján hunyt el és a székesfehérvári bazilikában temették el.

 

I. István királyunk, apjával Géza nagyfejedelemmel azonos módon ítélte meg a kor üzenetét, ezért alkotta meg az akkori kornak megfelelő modern európai államrendet. Világosan látta, hogy a magyaroknak szakítaniuk kell a nomád életmóddal. A szervezettségben és kultúrában elmaradva olyan pusztulás felé halad a nemzet, mint amilyen korábban néhány száz éven keresztül a Kárpátok övezte térség többi népét kirostálta és emléküket mára néhány régészeti maradványra redukálta. Nehéz küzdelem volt, mert szembekerült az akkori pogány hagyományokkal, teljesen új szokásrendet kellett bevezetni.


Aligha volt történelmünkben ilyen széles látókör
ű uralkodó, mint I. István királyunk.. Hatása ezer év távlatából is eleven!

Milyen ember lehetett Ő? Szent ember vagy kemény kezű feudális uralkodó? Ösztönös ráérzések vagy tudatos megfontolások szerint cselekedett? Kegyetlen volt vagy a történelmi kényszer szigorával élt? A jogos kérdésekre adható válaszok nyilván összetettek, de a végső megítélés és az eredmény:

Első királyunk, a szentként tisztelt államalapító, a” magyarok tündöklő csillaga” ezer év távolából is példát, erőt sugároz.

A MAGYAR NEMZET 1100 ÉV MÚLTÁVAL IS A KÁRPÁT MEDENCÉBEN ÉL ÉS MAGYARUL BESZÉL!

Történelmi üzenete:

CSELEKVŐEN ALKALMAZKODNI EURÓPÁHOZ, A VILÁGHOZ!

 

Augusztus 20-a másik jelentése az új kenyér megszegése. A kenyér, a búza a magyar nyelvben az életnek is jelképe. A nemzetiszín szalaggal átkötött új kenyér pedig nem csak az évi termés jelképe, hanem minden teremtő értékalkotó munkáé, az anyagi és szellemi javak összességéé, amelyben a magyarság országépítő ereje kibontakozik.

Tudomásul kell venni, hogy csak az értékteremtő munka tud hosszú távon anyagi boldogulást eredményezni. Keresnünk kell és ki kell használnunk országunk és közvetlen környezetünk adottságait, ezekre kell építenünk vállalkozásunkat, jövőnket. Egészséges ember ne tervezze hosszú távon jövőjét segélyekből, mert az csak boldogtalanságot fog számára adni.

Össze kell fognunk olyan közös célok megvalósítására, ami jól szolgálja a közösség érdekeit. Egyik ilyen cél Kávás Község erősségét jelentő boronapincék állagának megóvása. Nem lehet és nem szabad az elmúlt hét pozitív történései mellett csendben elmenni. Példamutató összefogás indult el községünkben, hogy meggátoljuk boronapincéink állagromlását. Idősek és fiatalok vettek részt ebben a munkában. Nem voltak kicsinyesek, nem azt nézték mit adok én és a másik. A munka eredménye:

-       az elmúlt hét alatt elkészült négy db boronapince külső falainak és pitvarának javítása, melyet tovább fogunk a következő időszakban folytatni.

-       megtörtént a hagyományos nép építészet egyik technológiájának átörökítése, ami azért fontos, hogy tovább lehessen vinni gyermekeink tudatába.

Mély tisztelettel és szeretettel köszönöm mindazoknak az idősebb és fiatalabb kávási és az országunk távoli részeiből nálunk munkát végzett polgároknak az önfeláldozó munkáját. Biztos vagyok benne, hogy ezzel olyan követendő példát mutattak másoknak is, mely hasznossá fog válni.

 

Befejezésül, ünnepi beszédem értékét a következő I. István királyunk fiához Szent Imre herceghez intézett egyik intelmével szeretném emelni:

 

-       „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”

 

Isten óvja és vezesse Magyarországot a Szent Istváni úton!

Isten segítse Kávás Község népét!!

 

korona-2013 

                                                                                                                               

                                                      

Kávás Község Polgármestere

Fekete Heribert László

                                       Bagolylesen Káváson>>>
                                           2013. június 18.

                                                    Képgaléria>>>

A Kávási Önkormányzat, a KIKA Alapítvány és a Polgárőr Egyesület a 2013. június 15-én megrendezett Kávási Éjszakai Túra sikeres lebonyolításáért köszönetét fejezi ki minden segítőnek, süteményt, pogácsát és egyéb támogatást adományozónak. Külön köszönet a rendezvény szervezésében résztvevők áldozatos munkájáért, az állomáson szolgálatot teljesítők helytállásáért. Köszönjük a regisztrált csapatok lelkesedését és kulturált magatartását.

A rendezvényről készített filmet a ZTV Zöldövezet című műsorában július hónapban a hétfői és keddi adásokban 19,30 órától fogják vetíteni.

Köszönjük a forgató stábnak a falu jó hírnevének öregbítését szolgáló film összeállításáért végzett áldozatos munkájukat. A 2014. júniusának első hétvégéjére tervezett következő éjszakai túránkra továbbra is szeretettel várjuk a túrázókat, s kérjük a rendezvény jobbítását szolgáló ötleteiket, és várjuk a rendezvény lebonyolításában segítő önkénteseket.

bagolytura torta                        

                                                    A 2013. évi túra helyezései: 
                                  1.      helyezett:                  Szúnyoglárvák csapat
                                  2.      helyezett:                  Bokorugrók csapat 
                                  3.      helyezett:                  Kávási lócitrom csapat
                                  4.      helyezett:                  Málta csapat
                                  5.      helyezett:                  Hörpikék csapat
                                  6.      helyezett:                  MÁK-osok csapat
                                  7.      helyezett:                  Party Arcok csapat
                                  8.      helyezett:                  Gyere Haza csapat
                                  9-10. helyezett:                  Muslincák és Első helyezett csapat

Göcseji Randevú - Kézműves termékek bemutatója és vására Zalaegerszegen. Ötödik alkalommal került megrendezésre a találkozó a Göcseji Falumúzeum területén, 2013. május 25 -én, szombaton.
Kávásról:
- Fábián Kata : különböző aktuális szörpök
- Czömpöl Péter, Czömpölné Hári Anna: különböző sajtokkal
- Tóth Jánosné Fekete Hajnalka: friss eperrel

 

Május elseje, májusfa állítás hagyománya...

 

Nagyon felkészült, összeszokott csapat dolgozott a közösségi májusfa felállításán. Így a falu egészének lett egy közös fája, aminek a kidöntésére ünnepély, és táncmulatság ígérkezik.
Szerencsére nálunk ez a szokás még komolyan jelen van. Igaz, hogy a szerenád hangját nem kapta szárnyra a szél, de a sok szép lány és asszony gyufalobbantással fogadhatta a fát, mert a borozás a képek tanúsága szerint megtörtént.
A fa kivágása, hazaszállítása titokban történt, feldíszítése is inkább a férfiak és legények közös, bizalmas feladata volt.
A nagy szertartás - a májusfa ledöntése -, a fa körültáncolása, a májusfára mászás nem könnyű feladat, de az első legénynek, az idei pünkösdi királynak nagy kiváltság lesz. A tetejére erősített pezsgős üvegbe talán nem paprikás vizet tettek, s remélhetőleg nem fogyott el a nagy munka közben!

 

majusfa allitas 02 kavas 2013majusfa allitas 06 kavas 2013

 

További képek a képgalériában megtekinthetőek:

Májusfa állítás - Kávás, 2013

KIKA, 2013 

oldal eleje>>> 

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés