In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. április 19., csütörtök, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.

Megemlekezes Kavas Hosi Halottairol - 2014 03 11394B00012011. 05. 11-én, 18.00 órai kezdettel került megrendezésre: Megemlékezés Kávás hősi halottairól; Emléktábla avatás az első és második világháborús elesettek részére.
 

Fekete Heribert László polgármester köszöntötte az emlékező és avató rendezvényen megjelent: Farkas László Plébános Urat; Paál István Urat a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének elnökét; a Kávási Önkormányzat Képviselő Testületét; Kávás Civil szervezeteinek képviselőit, majd megnyitotta az ünnepet. A megjelentek a Himnuszt közösen elénekelték, a vendég Fúvószenekar kíséretével.

Megemlekezes Kavas Hosi Halottairol - 2014 03 11394B0010
Vörös István vezetésével, a
 Zalaegerszegi Pálóczi Horvát Ádám Zeneiskola fúvósaiból álló
kis zenekar 
katonaindulókból álló  zenei összeállítását hallgathatták meg a kedves megjelentek.


Megemlekezes Kavas Hosi Halottairol - 2014 03 11394B0007Megemlekezes Kavas Hosi Halottairol - 2014 03 11394B0006

     

Juhász Gyula

Anya

Fia kiszállt a távol tengerekre
És ott veszett, annak pár éve már,
De a nagy ég száz csillagán merengve,
A jó anya reá remélve vár.
 

Mindenki tudja, hogy a messzeségek
Szomorú hőse csöndes már nagyon,
Hogy túl jár már tenger baján a létnek
S pihen talán egy távol csillagon...
 

De az anya, ki méhe bús gyümölcsét
Úgy látta mindig, mint a nagy jövőt,
Nem sejti, hogy mily messze költözött!
 

S míg óceánok ágyán alszik ő rég,
Az anya vár, vár valami hajót
S ragyognak rá rég elmúlt csillagok!

     

Ismeretlen költő verse

Mire megvénülünk, mivé lesz a világ?
Hol vagy hol születtünk, drága magyar hazánk?
Volt a Kárpátoktól el az Adriáig,
Alig maradt több mint Dunától Tiszáig.

Hol van a béke és az a biztonság,
Mely körülölelt életünk tavaszán?
Megyünk a tömeggel, ez az egy út nyitva,
Más tetteink elé tilos van állítva.


Vagyunk és létezünk, ebben telik életünk,
S e nagy sakkjátékban nagy matt lett a részünk.
Olyan nemzet vagyunk, aki mindent vesztett,
Hazát, sok vért, sok-sok magyar lelket.

Tépett falevelek, sápadt magyar lelkek,
Vigasztalódjatok, egymást szeressétek.
Ami jót egymással eszünk-szívünk tehet,
Védve őrizzetek hitet s reménységet.

Megemlekezes Kavas Hosi Halottairol - 2014 03 11394B0012

A Kávási Violin Énekkar emlékműsorában népdalokat és katonadalokat adott elő.
Megemlekezes Kavas Hosi Halottairol - 2014 03 11394B0014

Paál István a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének elnöke, megtartotta történelmi megemlékező beszédét.


Megemlekezes Kavas Hosi Halottairol - 2014 03 11394B0015
Fekete Heribert László, Kávás Község Polgármesterének ünnepi beszéde:

Tisztelt Emlékező Polgártársaim!
1914. július 23-a - 1939. szeptember 1-e.

A két dátum a világtörténelem két legpusztítóbb, a két legnagyobb világégés kezdetét jelentik. Magyar Hazánk akaratától függetlenül, sajnos mindkét háborúban a vesztesek oldalán végezte be a nagy háborúkat.
Az I. világháborúban, tehát a Trianon előtti Magyarország, az akkori Magyar Királyság katonai vesztesége több mint 600.000 ember.
A II, világháborúban Magyarország katonai vesztesége 100.000 ember!
Iszonyatos számok ezek, mert értelmetlen célokért egyetlen élet elvesztése is felbecsülhetetlen veszteséget jelent.
Össze kellett a mai napon ezen a kis téren gyűlnünk, mert 100 éve tört ki az I. világháború, mely alapjaiban változtatta meg Európa és Hazánk népeinek helyzetét.
100 évvel ezelőtt községünkből fiatal férfiak, ajkukon nótával, csillogó szemmel vonultak be és indultak a különböző frontokra. A bevonulók közül a háború végén 18 fiatal férfi nem jött vissza, mert hősi halált halt.
                                                                              ANDOR ISTVÁN
                                                                              BICSÁK FERENC
                                                                              FEKETE FERENC
                                                                              GYÖRE PÉTER
                                                                              HORVÁTH JÓZSEF
                                                                              HORVÁTH ISTVÁN
                                                                              HORVÁTH FERENC
                                                                              LAPOSA ISTVÁN
                                                                              LAPOSA JÁNOS
                                                                              LAPOSA LAJOS
                                                                              MOLNÁR FERENC
                                                                              PASS JÓZSEF
                                                                              PÁL JÓZSEF
                                                                              SOMOGYI VENDEL
                                                                              TUBOLY FERENC
                                                                              TUBOLY GÁBOR
                                                                              ZÖLD PÉTER
                                                                              ZSUPPÁN JÓZSEF

A II. Világháború a világtörténelem szégyeneként emlegetett igazságtalan Trianoni békediktátum következménye! Községünkből ismét fiatal férfiak indultak, ismét dalolva a háborúba! melyből 18 fiatal férfi nem jött haza, mert hősi halált halt.
                                                                               BICSÁK JÓZSEF
                                                                               BOKOR FERENC
                                                                               BOKOR JÁNOS
                                                                               BOKOR SÁNDOR
                                                                               DEUTSCH IMRE
                                                                               DOMONKOS JÓZSEF
                                                                               DÖMÖK ERNŐ
                                                                               FITOS GYULA
                                                                               GYÖRE SÁNDOR
                                                                               LAPOSA JÓZSEF
                                                                               ROSTA JÓZSEF
                                                                               SÁNDOR ÁKOS
                                                                               SZABÓ LÁSZLÓ
                                                                               SZABÓ JENŐ
                                                                               SZŐKE FERENC
                                                                               ZÖLD JÓZSEF
                                                                               ZÖLD KÁLMÁN
                                                                               ZSUPPÁN ENDRE

Kávás tehát 36 embert áldozott a Hazáért! Ők a legdrágábbat, az életüket adták azért, hogy mi most itt lehessünk és szabadon emlékezhessünk Rájuk! Mert mi valóban szabadok vagyunk!
Ez a szabadság engedi, hogy kimondjuk:
A MAGYAROK SOHA NE BECSÜLJÉK LE A MÚLTJUKAT !
NE LEGYÜNK KISHITŰEK, MERT A MAGYAR EGY ŐSI NEMZET!
A szabadság nemcsak enged, de egyben kötelez is! Arra is kötelez, hogy emlékezzünk és mindig emlékezzünk azokra, akik elmentek és nem jöttek vissza… mert meghaltak a hazájukért és ezáltal értünk is!
Községünkben meg kellett teremteni azt a méltó helyet, ahol mindkét háború HŐSEINEK nevei együtt láthatók és együtt tudunk rájuk emlékezni. A Képviselő Testülettel többször beszéltünk arról, hogy ennek a közös helynek a kialakítása fontos kapocs polgártársaink identitástudata alakításában. Azt valljuk, hogy nem kell elmenni egy városba, hogy ünnepeinket és hőseinket ott ünnepeljük. A mi falunk és annak környezete is tud olyan emelkedett és magasztos hangulatot teremteni, mely méltó ünneplést biztosít.
Legyen ez az emlékhely is egy összekötő kapocs az itt élő emberek lelkében, ami a falunkhoz és egymáshoz kapcsolja őket.
A fehér harangtorony, vagy ahogy mi mondjuk a harangláb tisztaságával világítson! 
Fejezze ki megjelenésével a nyugalmat, stabilitást és a rendet! Azt a rendet, ami a lelkekben is szükséges, hogy világosan lássuk mivégett vagyunk ezen a világon!
Segítsen eligazodni ebben a bonyolult és sokszor lelketlen viszonyokban. Kapcsolja ide a kávási embereket, mert jó ide haza jönni!
A Hősök tábláján elhelyezett örökmécses emlékeztessen bennünket rájuk! Arra kell gondolnunk, hogy azok a kávási emberek Doberdó szikláin vagy az orosz hóviharban utolsó óráikban milyen fájdalmat élhettek át. Az örökmécses fénye legyen élő figyelmeztetés, hogy Kávás Hőseire mindig emlékezzünk!
Tisztelt Emlékező Polgártársaim!
Kedves Kávásiak!
A mai megemlékezés adjon elszántságot arra, hogy községünk hősei és azok utódai számára találjunk a tavaszi hetek folyásában olyan vasárnapot, ami csak Kávás község ünnepe, amit minden évben családok, rokonok és barátok találkozásának meghitt hangulata gazdagít.
Ismét meg kell találnunk azt az ünnepnapot, amikor a lelkünk gazdagodása érdekében azért találkozunk, hogy ápoljuk hitünket, gondoljunk hőseinkre és örüljünk munkánk alkotta csodás környezetünknek. Azt az ünnepnapot, ami csak a kávásiaké!!!
Indítványozni fogom a Képviselő Testület felé ennek a napnak a tartalmát, az időpontját, amit aztán a falugyűlés elé viszünk döntési célból!
A Hőseink megemlékezési ünnepére készülődés közepette látnom kellett, hogy az egyes porták is milyen szépen csinosodtak. Mindenki igyekezett a lelkét és a környezetét is ünnepi díszbe öltöztetni!
Tisztelettel megköszönöm, hogy megtisztelték jelenlétükkel ezt a szép és nemes megemlékezést. Köszönöm, hogy szépítő munkájukkal emelték a megemlékezés méltóságát!
Tartsuk meg emlékezetünkben Hőseink neveit.
Adja a Teremtő Isten, hogy soha többet ne legyen világégés és Kávásról ne kelljen embereknek harcba indulni és meghalni.

magyarorszag cimere

Fekete Heribert László polgármester és Vaski Csaba alpolgármester leleplezte az emléktáblát, majd Farkas László plébános úr megáldotta és felszentelte.

Hergovics Tamás, a Kávási Polgárőrség elnöke elhelyezte a babérkoszorút, majd ezt követte az egyéni tiszteletadás, mécses gyújtás és virágok elhelyezése.

A régi magyar himnusz, a Boldogasszony anyánk és a Szózat közös eléneklése zárta e szép ünnepet.
 

Mindenkinek köszönjük a bensőséges, közös megemlékezést, viszontlátásra, Isten áldja meg mindnyájukat!

   

                                    

Móra László:

Magyar zászló

Szeressük a hófehér színt,
Szeressük a zöldet, 
Szeressük a piros vért
ő
Ázott magyar földet. 
Mert a piros, fehér és zöld 
Magyar zászlónk színe, 
Benne fénylik, benne ragyog 
Dics
ő múltunk híre, 
H
ősök arany szíve. 

Szeressétek ezt a zászlót, 
Híven szeressétek. 
Fonjatok rá h
őstettekbő
Új koszorút, szépet! 
Hadd lengje be dics
őséggel 
Kárpát 
ősi ormát 
És hirdesse, hogy feltámad 
Szép Magyarország, 
Régi Magyarország...
 

magyarorszag zaszlaja

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés