In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. április 22., vasárnap, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.

Evangélium:

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek. Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: „Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való. A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való.” Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.” Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája.

Jn 7,1-2.10.25-30

Elmélkedés:

Az elmúlt hetek során többször is olvastunk arról, hogy az írástudók és farizeusok vitába szálltak Jézussal, és lassanként megérlelődött bennük a gondolat, hogy vesztét okozzák. Tanításával, újszerű törvénymagyarázataival nem értettek egyet, és lázadásnak minősítették. Az események előrehaladtával egyre inkább keresték az alkalmat, hogy elfogják és ítéletet hozzanak ellene. Erről a szándékról a néptömegeknek is tudomása van.

A negyven esztendeig tartó pusztai tartózkodásról emlékeztek meg a zsidók a Sátoros-ünnep alkalmával, amely október elején volt. Az ünnep nyolc napig tartott. Erre az alkalomra minden jámbor, vallásos zsidó Jeruzsálembe érkezett. Jézus titokban megy az ünnepre, hiszen tudja, hogy halálra keresik. Az evangélista pontosan megjelöli annak okát, hogy miért akarják megölni. Ennek közvetlen kiváltó oka az a beszéd volt, amelyet a csodálatos kenyérszaporítást követően intézett Jézus a néphez, s amelyben mennyből alászállott élő kenyérnek nevezte magát.

Jézus nem félt, hiszen akkor nem ment volna Jeruzsálembe, és főként nem mutatkozott volna a templomban, ahol tanította az embereket. A halálos fenyegetés nem akadályozta meg őt abban, hogy nyilvánosan mutatkozzon és tanítson. Tanítása során kemény szavakat használ. Szavai szerint azok képesek hinni abban, hogy ő a Messiás, akik ismerik az Atyát, aki tehát nem hisz ebben, az nem ismeri az igaz Istent. Ezzel Jézus tulajdonképpen megkérdőjelezi a benne nem hívők vallásosságát, s ezzel ellenszenvüket váltja ki. Istent megismerni: ez a Megváltó felismerésének és a hitre jutásnak az útja minden ember számára és számomra is.

© Horváth István Sándor

Imádság:

Ima Ferenc pápáért - Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, végtelen irgalmadban Ferencet adtad Egyházad élére. Add, hogy Ferenc pápa legyen a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy az új pápa minket – Isten népét – szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket. Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök élet felé vezessen minket szavával és példájával!

Forrás: martinus.hu

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés