In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. április 22., vasárnap, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.

Evangélium:
Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.
Jn 17,20-26

 
Elmélkedés:

Jézus főpapi imájának harmadik, befejező részéhez érkeztünk a mai napon, amelyben azokért fohászkodik az Atyához, akik közvetlenül nem ismerik őt, hanem tanítványainak igehirdetésére és tanúságtételére hinni fognak benne. Ezt mondja: „Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem” (Jn 17,20). Mindazokért imádkozik tehát, akikhez a történelem folyamán az igehirdetés révén eljut tanítása.
A hívők számára az egységet kéri: „Egyek legyenek mindnyájan!” (Jn 17,21). Kérése arra irányul, hogy a keresztények minden korban egyek legyenek, azaz egy közösségbe, az Egyházba tartozzanak. Mivel az Egyház egysége a múltban sajnos többször megsérült emberi bűn miatt, és mivel ez Jézus elsődleges kérése, kötelességünk, hogy rendszeresen imádkozzunk Egyházunk egységért, és segítsük annak megvalósulását. Ha a hitbeli egység hiánya jelenleg még el is választja a különböző felekezetű keresztényeket egymástól, a szeretet egysége kössön össze bennünket már most! A Hit éve segítse a hitbeli közeledést! Az egység Isten ajándéka. Jézus imájához kapcsolódva nekünk is az Atyához kell fordulnunk az egység nagy ajándékáért, hiszen számtalanszor tapasztalhatjuk, hogy sok keresztényt is megkísért a széthúzás, a békétlenség.
Befejezésül azt kéri Jézus, hogy a benne hívők megláthassák dicsőségét, azaz ne csak a szenvedő arcát szemlélhessük, hanem megláthassuk azt a dicsőséget, ami a feltámadás után vár rá.
© Horváth István Sándor

Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Taníts minket arra, hogy óvatosak legyünk az evilági javakkal és kincsekkel kapcsolatban, mert könnyen rabul ejthetik szívünket és eltéríthetnek minket törvényeid útjától! Segíts minket, hogy le tudjunk mondani mindenről azért, hogy megtaláljuk igazi kincsünket, Téged, aki lelkünk üdvösségét akarod, és rátaláljunk a te szeretetedre, amely életünk igazi és teljes boldogságát jelenti.

Forrás: martinus.hu

oldal eleje>>>

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés