In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.
vers

 Bessenyei György
"...Minden semmivé lész, látom, e világban
S elmúlok magam is, jól érzem, voltomban.
Csak az isten maga örökös igazság,
Többi mind szenvedés, árnyék, mulandóság."

                                                       Petőfi Sándor: A tél halála

                                                        Durva zsarnok, jégszívű tél,
                                                       Készülj...készülj, a halálra!
                                                       Jármodat megúnta a föld,
                                                       És ledobja valahára:
                                                       Szabadság lesz! Ím, az ég is
                                                       Ideszegődött a földhöz,
                                                       Fegyvertárából, a napbul,
                                                       Tűznyilakkal rád lövöldöz.
 

                                                       Meg fogsz halni!, vad, bitor tél!
                                                       Addig él csak minden zsarnok,
                                                       Míg magok alattvalói
                                                       Szabadságot nem akarnak:
                                                       Hogyha egyszer a raboknak
                                                       Akaratja ki van mondva,
                                                       Összeomlik börtön és lánc,
                                                       S elenyészik híre-hamva. 
  

                                                       Harcolj, harcolj, föld, a téllel,
                                                       Ne félj, mgbírod, levágod,
                                                       S a szabadságodat kivívod,
                                                       Tavasz a te szabadságod.
                                                       Eljön, eljön a szép tavasz,
                                                       S hoz virágokat kebledre,
                                                       És szivárványt diadalmi
                                                       Koszorúnak a fejedre!

                                                       Nézd, amelynek rabja voltál,
                                                       A tél maga érzi vesztét,
                                                       Dúlt arcán megtört szemébül
                                                       Sűrű könnyek omlanak szét.
                                                       Hah, ki eddig csupa jég volt,
                                                       Most, hogy olvad,mily gyáván hal...
                                                       Nem csoda, hiszen testvér a
                                                       Gyávaság a zsarnoksággal.
  

virag

Mátyás apostol

Iskarióti Júdás árulása és öngyilkossága után tizenegyen maradtak az apostolok. A „megüresedett helyre” Mátyást választották, aki a hagyomány szerint Etiópiában hirdette az evangéliumot. Életéről apokrif írásokból tudhatunk. Vértanúságot szenvedett, nyakazóbárd oltotta ki életét. Ezért ábrázolták bárddal vagy szekercével, s választották az ácsok és mészárosok védőszentjüknek.
matyas apostolSzent Ilona császárnő Mátyás ereklyéinek egy részét Rómába, másik részét Trierbe vitette. Róma a XI. századtól ünnepelte napját február 24-én. A népi megfigyelések kapcsolatot teremtettek az apostol ünnepe és a közeledő tavasz között: Jégtörő Mátyás szekercéje töri meg a jeget, a tél hatalmát. Sok népszokás kötődik ünnepéhez. Ha Mátyás napján még fagy, akkor a Jégtörő éleztetni adta a csákányát. Mátyás ezen a napon osztja ki a sípokat a madaraknak, hogy újra énekeljenek. A szökőnapot a régiek Mátyás ugrásának hívták, mivel február 24-én toldottak be a naptárba egy napot, így ünnepe négyévenként február 25-ére csúszik.
Hunyadi Mátyás e napra virradóra született, és az akkori szokás szerint ezért kapta nevét. Irodalmunkban Tamási Áron Jégtörő Mátyás című, mesével átszőtt regénye őrzi e nevet. E hideg februárban reménykedhetünk, hogy Mátyás csákánya csakugyan megtöri a jeget, és kinyitja a kapukat a várva várt tavasz előtt.
A Nap a Halak jegyébe lép.
Népi megfigyelések:
A gazdálkodók, a természet közelében élő szőlősgazdák előtt ismert volt az időjárás és a termés szoros összefüggése, innen eredő megfigyelések:
- Mátyás feltöri a jeget; ha nem talál, akkor csinál, ha meg talál, akkor ront.
- Ha az idő havas volt, búzát, árpát, zabot vetettek a jó termés reményében.
- A gazdasszonyok pedig sárgarépát, petrezselymet, borsót, azzal indokolva, hogy akkor nem eszi meg a féreg a magvakat.
- Azt is mondták, ha esik az eső, akkor elveri a jég a termést, a szőlő pedig savanyú lesz.
- Mátyás a halászoknak is jeles napja, ekkor kezdenek ívni a csukák. Az ezen a napon fogott csukát a nép "Mátyás csukájá"-nak nevezi, és egész évre bő hal-fogást ígér.
- A Mátyás-napi időjárásból nemcsak az éves termésre, hanem a tojásszaporulatra is lehet jósolni. Egyes vidékeken a Mátyás-napi libatojást megjelölték, vagy nem is költették ki, mert úgy tartották, hogy az e tojásból kikelt liba szerencsétlenséget hoz, de lehet, hogy hibás vagy nyomorék lesz. Másutt verekedősnek, marakodósnak tartották.
Régóta, az emberek, hirtelen időjárás változást vártak ettől a naptól. Egyes vidékeken azt tartják a Mátyás-napkor kikelő kiscsirke verekedős lesz.
- A hideg idő jó termést jelent, a szeles pedig kevés tojást.
- Mátyás apostol az ácsok, a mészárosok és a halászok védőszentje. Ezért a Mátyás napján fogott hal az egész évi szerencsés halászat előjele.
- Ha nem esett a hó, vagy eső ezen a napon, akkor a Szeged környéki öregasszonyok harmatot szedtek. A harmatos lepedőt a tehénre terítették, hogy jól tejeljen, és mindig tele legyen a sajtár.
- A juhászok életéhez is hozzánőtt a Mátyás-nap. Kivételek csak a szökőévek, mert ilyenkor Mátyás-ugrás következik be, azaz Mátyás 25-ére esik.
- Ha Mátyás éjszakáján fagy, akkor még negyven fagyos éjszaka következik.
- A pásztorok azért is várták szívesen Mátyást, mert elhajtotta a havat, a legelő megtarkult, kilátszott a fű a hó alól, és a meddőséggel mehetett a legelőre a juhász (meddő juhokkal). Amikor szabályozták az ellést, úgy irányozták, hogy Mátyáskor jöjjön be az ellés.
Az időjárási regulákon kívül Szent Mátyás néhány kalendáriumhoz kötött történetnek is hőse:
A hagyomány szerint az Úr Mohácsra küldte Mátyást jeget törni, a szekcseiek azonban megállították, és pálinkával leitatták. Ezután a szent visszafordult, és elmaradt a jégtörés. Aztán Isten Gergelyt küldte el, akit viszont a báriak borral itattak meg. Végül Józsefet küldte el az Úr, és ő baltájával meg is törte a Duna jegét.
Ismert szólás: "Topogva jár, mint Mátyás után róka a jégen."
Tamási Áron: Jégtörő Mátyás (könyv)

jegtoro matyas borito

 

 

A klasszikus magyar író e híres regénye két síkon bontakozik ki: a szerző a világmindenségből érkező szolgálószellem, valamint egy kis székely faluban élő, gyermekváró pár és családja egymásba fonódó, reális-fantasztikus történetét beszéli el. Tamási nyelvművészete lebilincselő olvasmánnyá teszi az amúgy is fordulatos, humoros, de mély mondanivalót hordozó történetet.

  

2 matyas magyar kiraly

 

Mátyás osztrák főherceg Mathias von Österreich, (Bécs, 1557. február 24. – 1619. március 20.), a Habsburg-ház osztrák ágából származó főherceg, 1608-tól II. Mátyás néven Magyarország királya, 1611-től (I). Mátyás néven Csehország királya, 1612-től pedig (I.) Mátyás néven német-római császár. (Csehországban és a Birodalom első és egyetlen Mátyás nevű uralkodója).

 

 

II. Miksa császár (1527–1576) és Habsburg Mária spanyol infánsnő (1528–1603) harmadik fia, egyébként ötödik gyermeke. 1557. február 24-én született Bécsben. Mátyás főherceg mindenáron hatalomra akart kerülni, ám a bátyja, II. Rudolf császár által javasolt utat, miszerint egyházi hercegséget kellett volna vállalnia, nem volt hajlandó követni. A németalföldi szabadságharc során a déli, katolikus tartományok tárgyaltak vele, mire ő titokban odautazott. 1578-ban meg is választották helytartónak. Jogköre azonban igen korlátozott volt, ráadásul a tartományokat sem sikerült megtartania.

II. Mátyást 1608. november 19-én koronázták magyar királlyá a Szent Koronával Pozsonyban. (Érdekesség, hogy ekkor említik először a piros-fehér-zöld magyar nemzeti színű díszítéseket). Miután Mátyás „kiütötte Rudolfot a nyeregből”, azt szerette volna, ha magyar rendek minden további vita nélkül királlyá koronázzák őt.

rakocziFelsővadászi I. Rákóczi Ferenc (Gyulafehérvár, 1645. február 24. – Zboró, 1676. július 8.) választott erdélyi fejedelem.
A Zrínyi- és Frangepán-féle összeesküvésbe bonyolódva, az 1670-iki tiszavidéki felkelés leveretése után csak anyja és a jezsuitákközbenjárására, nagy váltságdíj árán menekedhetett a büntetéstől. 1671. február 21–én megszületik az egyezség Báthory Zsófia és I. Lipót császár között: Rákóczi váltságdíj és várainak többségének az átengedése fejében büntetlen marad Rákóczi ettől kezdve egészen haláláig semleges próbált maradni a császári csapatok és a bujdosók között zajló harcokban, miközben a bujdosók többször birtokait támadták.
I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona elsőszülött, György nevű fia nem sokkal születése után még csecsemőkorában 1667-ben meghalt.1672-ben született leányuk, Julianna és 1676-ban második fiuk Ferenc. Nem sokkal második fia születése után 1676. július 8-án a makovicai uradalomhoz tartozó Zborón I. Rákóczi Ferenc meghalt. Kassán temették el.

kis karoly

II. Károly


Kis Károly (1345 – Visegrád, 1386. február 24.) Anjou-házi magyar és – III. Károly néven – nápolyi király valamint akháj fejedelem. Nápolyban 1381. június 2-től, Magyarországon 1385. december 31-étől haláláig uralkodott. A „Parvus” (Kis) melléknevet termete miatt kapta, Itáliában a „Pacis”, „della Pace” (Békés) melléknévvel is emlegették.
Apja halálát követően fiatal hercegként került a magyar királyi udvarba, ahol Nagy Lajos mellett tehetséges hadvezérré vált. A Nápolyi Királyság feletti uralmat a pápa és a magyar király támogatásával indított hadjárata során sikeresen átvette. Magyarországon - pártjának kezdeményezésére - törvényesen koronázták királlyá, uralkodásának kezdetén egy udvari összeesküvés során meggyilkolták. 

berzsenyi

 

Berzsenyi Dániel (Hetye, 1776. május 7. – Nikla, 1836. február 24.) magyar költő.

Berzsenyi a Szépség, Igazság, Felvilágosodás eszményeinek szolgálatában áll. A legmélyebb igazságot keresi, s ez költészetének fő irányzata, célkitűzése.

 

 

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

http://www.youtube.com/watch?v=EBTF0Xh88l4

 

 

Bessenyei György (Tiszabercel, 1746 vagy 1747 – Pusztakovácsi (ma Bakonszeg), 1811. február 24.) író, költő, a magyar felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége.

agis tragediajaA szerző első munkája, az Ágis tragédiája 1772-ben jelent meg, ettől számítjuk a magyar felvilágosodás kezdetét.

A tragédia a spártai történelem egyik eseményét dolgozza föl.

Az Ágis tragédiája ifjú hősei hangsúlyozott nemesi allűrökkel, a vitézi becsület és hírnév értékeit mindhalálig őrizve küzdenek egy királyi hatalom ellen.

Csakhogy, amiért küzdenek, az mély rokonságot mutat Mária Terézia belpolitikai célkitűzéseivel: a fiktív királyi hatalommal szembeszegülő hősök egy valóságosan létező királyi hatalom programját képviselik.

 

 

Farkas Jenő, angol névváltozatban Eugene Farkas (Káld, 1881. október 26. – Laguna Beach, Kalifornia, 1963. február 24.) magyar származású amerikai gépészmérnök, járműtervező. 1906-tól az Egyesült Államokban élt. A Fordnál Galamb József munkatársa volt.

A Vas megyei Káldon született 1881-ben. Apja Farkas Károly. Tizen voltak testvérek, közülük Jenő volt a második legidősebb. Öt éves volt, amikor a család Jánoshalmára költözött. Később onnan Szarvasra költöztek, ahol az apja sikeres kocsikészítő műhelyt működtetett. Gimnáziumi tanulmányait Budapesten végezte. 1904-ben kapott gépészmérnöki diplomát a Királyi József Műegyetemen.

1913-tól végleg a Ford munkatársa lett, ahol Henry Ford megbízta egy olcsó mezőgazdasági vontató (traktor) kifejlesztésével. Az első világháború idején Farkas Jenő és Galamb József által tervezett traktorokat később Fordson néven forgalmazták és a Ford külön cége, a Ford&Son gyártotta.

Az 1920-as évek második felében Galamb mellett részt vett a T-modellt felváltó Ford A-modell kifejlesztésében. Az 1930-as években a Ford V8-as modell fejlesztésén dolgozott. Nádor Imre és Farkas Jenő munkája volt a Ford V8 alváza és futóműve, de egyes elemek tervezésében Galamb József is részt vett.

fordson fcorkford v 8ford a modell

 

oldal eleje>>>

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés