In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. február 22., csütörtök, Gerzson napja van. Holnap Alfréd napja lesz.
vers

 Bessenyei György
"...Minden semmivé lész, látom, e világban
S elmúlok magam is, jól érzem, voltomban.
Csak az isten maga örökös igazság,
Többi mind szenvedés, árnyék, mulandóság."

                                                       Petőfi Sándor: A tél halála

                                                        Durva zsarnok, jégszívű tél,
                                                       Készülj...készülj, a halálra!
                                                       Jármodat megúnta a föld,
                                                       És ledobja valahára:
                                                       Szabadság lesz! Ím, az ég is
                                                       Ideszegődött a földhöz,
                                                       Fegyvertárából, a napbul,
                                                       Tűznyilakkal rád lövöldöz.
 

                                                       Meg fogsz halni!, vad, bitor tél!
                                                       Addig él csak minden zsarnok,
                                                       Míg magok alattvalói
                                                       Szabadságot nem akarnak:
                                                       Hogyha egyszer a raboknak
                                                       Akaratja ki van mondva,
                                                       Összeomlik börtön és lánc,
                                                       S elenyészik híre-hamva. 
  

                                                       Harcolj, harcolj, föld, a téllel,
                                                       Ne félj, mgbírod, levágod,
                                                       S a szabadságodat kivívod,
                                                       Tavasz a te szabadságod.
                                                       Eljön, eljön a szép tavasz,
                                                       S hoz virágokat kebledre,
                                                       És szivárványt diadalmi
                                                       Koszorúnak a fejedre!

                                                       Nézd, amelynek rabja voltál,
                                                       A tél maga érzi vesztét,
                                                       Dúlt arcán megtört szemébül
                                                       Sűrű könnyek omlanak szét.
                                                       Hah, ki eddig csupa jég volt,
                                                       Most, hogy olvad,mily gyáván hal...
                                                       Nem csoda, hiszen testvér a
                                                       Gyávaság a zsarnoksággal.
  

virag

Mátyás apostol

Iskarióti Júdás árulása és öngyilkossága után tizenegyen maradtak az apostolok. A „megüresedett helyre” Mátyást választották, aki a hagyomány szerint Etiópiában hirdette az evangéliumot. Életéről apokrif írásokból tudhatunk. Vértanúságot szenvedett, nyakazóbárd oltotta ki életét. Ezért ábrázolták bárddal vagy szekercével, s választották az ácsok és mészárosok védőszentjüknek.
matyas apostolSzent Ilona császárnő Mátyás ereklyéinek egy részét Rómába, másik részét Trierbe vitette. Róma a XI. századtól ünnepelte napját február 24-én. A népi megfigyelések kapcsolatot teremtettek az apostol ünnepe és a közeledő tavasz között: Jégtörő Mátyás szekercéje töri meg a jeget, a tél hatalmát. Sok népszokás kötődik ünnepéhez. Ha Mátyás napján még fagy, akkor a Jégtörő éleztetni adta a csákányát. Mátyás ezen a napon osztja ki a sípokat a madaraknak, hogy újra énekeljenek. A szökőnapot a régiek Mátyás ugrásának hívták, mivel február 24-én toldottak be a naptárba egy napot, így ünnepe négyévenként február 25-ére csúszik.
Hunyadi Mátyás e napra virradóra született, és az akkori szokás szerint ezért kapta nevét. Irodalmunkban Tamási Áron Jégtörő Mátyás című, mesével átszőtt regénye őrzi e nevet. E hideg februárban reménykedhetünk, hogy Mátyás csákánya csakugyan megtöri a jeget, és kinyitja a kapukat a várva várt tavasz előtt.
A Nap a Halak jegyébe lép.
Népi megfigyelések:
A gazdálkodók, a természet közelében élő szőlősgazdák előtt ismert volt az időjárás és a termés szoros összefüggése, innen eredő megfigyelések:
- Mátyás feltöri a jeget; ha nem talál, akkor csinál, ha meg talál, akkor ront.
- Ha az idő havas volt, búzát, árpát, zabot vetettek a jó termés reményében.
- A gazdasszonyok pedig sárgarépát, petrezselymet, borsót, azzal indokolva, hogy akkor nem eszi meg a féreg a magvakat.
- Azt is mondták, ha esik az eső, akkor elveri a jég a termést, a szőlő pedig savanyú lesz.
- Mátyás a halászoknak is jeles napja, ekkor kezdenek ívni a csukák. Az ezen a napon fogott csukát a nép "Mátyás csukájá"-nak nevezi, és egész évre bő hal-fogást ígér.
- A Mátyás-napi időjárásból nemcsak az éves termésre, hanem a tojásszaporulatra is lehet jósolni. Egyes vidékeken a Mátyás-napi libatojást megjelölték, vagy nem is költették ki, mert úgy tartották, hogy az e tojásból kikelt liba szerencsétlenséget hoz, de lehet, hogy hibás vagy nyomorék lesz. Másutt verekedősnek, marakodósnak tartották.
Régóta, az emberek, hirtelen időjárás változást vártak ettől a naptól. Egyes vidékeken azt tartják a Mátyás-napkor kikelő kiscsirke verekedős lesz.
- A hideg idő jó termést jelent, a szeles pedig kevés tojást.
- Mátyás apostol az ácsok, a mészárosok és a halászok védőszentje. Ezért a Mátyás napján fogott hal az egész évi szerencsés halászat előjele.
- Ha nem esett a hó, vagy eső ezen a napon, akkor a Szeged környéki öregasszonyok harmatot szedtek. A harmatos lepedőt a tehénre terítették, hogy jól tejeljen, és mindig tele legyen a sajtár.
- A juhászok életéhez is hozzánőtt a Mátyás-nap. Kivételek csak a szökőévek, mert ilyenkor Mátyás-ugrás következik be, azaz Mátyás 25-ére esik.
- Ha Mátyás éjszakáján fagy, akkor még negyven fagyos éjszaka következik.
- A pásztorok azért is várták szívesen Mátyást, mert elhajtotta a havat, a legelő megtarkult, kilátszott a fű a hó alól, és a meddőséggel mehetett a legelőre a juhász (meddő juhokkal). Amikor szabályozták az ellést, úgy irányozták, hogy Mátyáskor jöjjön be az ellés.
Az időjárási regulákon kívül Szent Mátyás néhány kalendáriumhoz kötött történetnek is hőse:
A hagyomány szerint az Úr Mohácsra küldte Mátyást jeget törni, a szekcseiek azonban megállították, és pálinkával leitatták. Ezután a szent visszafordult, és elmaradt a jégtörés. Aztán Isten Gergelyt küldte el, akit viszont a báriak borral itattak meg. Végül Józsefet küldte el az Úr, és ő baltájával meg is törte a Duna jegét.
Ismert szólás: "Topogva jár, mint Mátyás után róka a jégen."
Tamási Áron: Jégtörő Mátyás (könyv)

jegtoro matyas borito

 

 

A klasszikus magyar író e híres regénye két síkon bontakozik ki: a szerző a világmindenségből érkező szolgálószellem, valamint egy kis székely faluban élő, gyermekváró pár és családja egymásba fonódó, reális-fantasztikus történetét beszéli el. Tamási nyelvművészete lebilincselő olvasmánnyá teszi az amúgy is fordulatos, humoros, de mély mondanivalót hordozó történetet.

  

2 matyas magyar kiraly

 

Mátyás osztrák főherceg Mathias von Österreich, (Bécs, 1557. február 24. – 1619. március 20.), a Habsburg-ház osztrák ágából származó főherceg, 1608-tól II. Mátyás néven Magyarország királya, 1611-től (I). Mátyás néven Csehország királya, 1612-től pedig (I.) Mátyás néven német-római császár. (Csehországban és a Birodalom első és egyetlen Mátyás nevű uralkodója).

 

 

II. Miksa császár (1527–1576) és Habsburg Mária spanyol infánsnő (1528–1603) harmadik fia, egyébként ötödik gyermeke. 1557. február 24-én született Bécsben. Mátyás főherceg mindenáron hatalomra akart kerülni, ám a bátyja, II. Rudolf császár által javasolt utat, miszerint egyházi hercegséget kellett volna vállalnia, nem volt hajlandó követni. A németalföldi szabadságharc során a déli, katolikus tartományok tárgyaltak vele, mire ő titokban odautazott. 1578-ban meg is választották helytartónak. Jogköre azonban igen korlátozott volt, ráadásul a tartományokat sem sikerült megtartania.

II. Mátyást 1608. november 19-én koronázták magyar királlyá a Szent Koronával Pozsonyban. (Érdekesség, hogy ekkor említik először a piros-fehér-zöld magyar nemzeti színű díszítéseket). Miután Mátyás „kiütötte Rudolfot a nyeregből”, azt szerette volna, ha magyar rendek minden további vita nélkül királlyá koronázzák őt.

rakocziFelsővadászi I. Rákóczi Ferenc (Gyulafehérvár, 1645. február 24. – Zboró, 1676. július 8.) választott erdélyi fejedelem.
A Zrínyi- és Frangepán-féle összeesküvésbe bonyolódva, az 1670-iki tiszavidéki felkelés leveretése után csak anyja és a jezsuitákközbenjárására, nagy váltságdíj árán menekedhetett a büntetéstől. 1671. február 21–én megszületik az egyezség Báthory Zsófia és I. Lipót császár között: Rákóczi váltságdíj és várainak többségének az átengedése fejében büntetlen marad Rákóczi ettől kezdve egészen haláláig semleges próbált maradni a császári csapatok és a bujdosók között zajló harcokban, miközben a bujdosók többször birtokait támadták.
I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona elsőszülött, György nevű fia nem sokkal születése után még csecsemőkorában 1667-ben meghalt.1672-ben született leányuk, Julianna és 1676-ban második fiuk Ferenc. Nem sokkal második fia születése után 1676. július 8-án a makovicai uradalomhoz tartozó Zborón I. Rákóczi Ferenc meghalt. Kassán temették el.

kis karoly

II. Károly


Kis Károly (1345 – Visegrád, 1386. február 24.) Anjou-házi magyar és – III. Károly néven – nápolyi király valamint akháj fejedelem. Nápolyban 1381. június 2-től, Magyarországon 1385. december 31-étől haláláig uralkodott. A „Parvus” (Kis) melléknevet termete miatt kapta, Itáliában a „Pacis”, „della Pace” (Békés) melléknévvel is emlegették.
Apja halálát követően fiatal hercegként került a magyar királyi udvarba, ahol Nagy Lajos mellett tehetséges hadvezérré vált. A Nápolyi Királyság feletti uralmat a pápa és a magyar király támogatásával indított hadjárata során sikeresen átvette. Magyarországon - pártjának kezdeményezésére - törvényesen koronázták királlyá, uralkodásának kezdetén egy udvari összeesküvés során meggyilkolták. 

berzsenyi

 

Berzsenyi Dániel (Hetye, 1776. május 7. – Nikla, 1836. február 24.) magyar költő.

Berzsenyi a Szépség, Igazság, Felvilágosodás eszményeinek szolgálatában áll. A legmélyebb igazságot keresi, s ez költészetének fő irányzata, célkitűzése.

 

 

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

http://www.youtube.com/watch?v=EBTF0Xh88l4

 

 

Bessenyei György (Tiszabercel, 1746 vagy 1747 – Pusztakovácsi (ma Bakonszeg), 1811. február 24.) író, költő, a magyar felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége.

agis tragediajaA szerző első munkája, az Ágis tragédiája 1772-ben jelent meg, ettől számítjuk a magyar felvilágosodás kezdetét.

A tragédia a spártai történelem egyik eseményét dolgozza föl.

Az Ágis tragédiája ifjú hősei hangsúlyozott nemesi allűrökkel, a vitézi becsület és hírnév értékeit mindhalálig őrizve küzdenek egy királyi hatalom ellen.

Csakhogy, amiért küzdenek, az mély rokonságot mutat Mária Terézia belpolitikai célkitűzéseivel: a fiktív királyi hatalommal szembeszegülő hősök egy valóságosan létező királyi hatalom programját képviselik.

 

 

Farkas Jenő, angol névváltozatban Eugene Farkas (Káld, 1881. október 26. – Laguna Beach, Kalifornia, 1963. február 24.) magyar származású amerikai gépészmérnök, járműtervező. 1906-tól az Egyesült Államokban élt. A Fordnál Galamb József munkatársa volt.

A Vas megyei Káldon született 1881-ben. Apja Farkas Károly. Tizen voltak testvérek, közülük Jenő volt a második legidősebb. Öt éves volt, amikor a család Jánoshalmára költözött. Később onnan Szarvasra költöztek, ahol az apja sikeres kocsikészítő műhelyt működtetett. Gimnáziumi tanulmányait Budapesten végezte. 1904-ben kapott gépészmérnöki diplomát a Királyi József Műegyetemen.

1913-tól végleg a Ford munkatársa lett, ahol Henry Ford megbízta egy olcsó mezőgazdasági vontató (traktor) kifejlesztésével. Az első világháború idején Farkas Jenő és Galamb József által tervezett traktorokat később Fordson néven forgalmazták és a Ford külön cége, a Ford&Son gyártotta.

Az 1920-as évek második felében Galamb mellett részt vett a T-modellt felváltó Ford A-modell kifejlesztésében. Az 1930-as években a Ford V8-as modell fejlesztésén dolgozott. Nádor Imre és Farkas Jenő munkája volt a Ford V8 alváza és futóműve, de egyes elemek tervezésében Galamb József is részt vett.

fordson fcorkford v 8ford a modell

 

oldal eleje>>>

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés