In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

„A kultúra nem azt jelenti, hogy fogkeféd van és meg tudod indítani a gramofont. A kulturált ember látni és érezni tudja a szépet és a jót.” – Wass Albert

 

                                  

erdelyi jozsef tavasziorszag

Erdélyi József: Tavaszi ország
Vadvizeket borzol a szél,
kék a tükrük, mint az acél:
selyemkendő a zöld mező,
belé a Nap virágot sző..."

 

Időjárás mutató nap. Azt állítják az időjárást figyelő földművesek és pásztorok, hogy e nap időjárása 40 napig tart. Különösen az e napi hideg, fagy okoz gondot, mert ha fagy 40 vértanú napján, még 40 napig várhatjuk a zord időt.

 

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium

(részlet)

negyvenes szam tavaszi erdo

A „negyvenes” szám

A negyven mártír a legenda szerint 320 körül, az örményországi Szebasztéban, egy tó jegén szenvedett hitéért fagyhalált. Vélhetnők, ez elég ok arra, hogy ünnepüket e fagyos időszakra tették, de nem, ennél többről van szó. Szent Balázs, akinek névünnepe (febr. 3.) – „ideális esetben”, azaz, ha húsvét a tavaszpontra esik – a böjti napok sorát nyitja meg, éppen a mondott Szebaszté püspöke volt, és a 40 vértanú előtt kis idővel, 316-ban halt a hagyomány szerint vértanúhalált. Nyilvánvaló, hogy Balázs és őt követő vértanú társai, miközben történetük ideológiai szempontból is hasznosnak bizonyult, „mellékesen” a húsvétig tartó böjt fogyó napjait jelképezték. (Éppen úgy, mint a honvédő csatában elhullt 305 és az 1 életben maradt Fabius a 306 napos római gazdasági év napjait.)
A „szent” negyvennapos időegységgel már találkoztunk korábban; Mária tisztulásának ünnepe azért került február 2-ára, mert a mózesi törvény értelmében a gyermek születését követően negyven napra tisztul meg a gyermekágyas asszony. Ez a negyven nap a keresztény naptárban egybeesik a karácsonyi farsangi bőség idejével. Az ezt követő negyven (valójában 46) napos böjtöt is a Bibliából eredezteti a keresztény gondolkodás. Az evangéliumok szerint Jézus épp ennyi időt töltött böjtöléssel a pusztában nyilvános fellépése előtt. Közfelfogás szerint emiatt parancsolt böjtöt és bűnbánatot az egyház, és azért a mondott időben, mert bűnös dolog lett volna Krisztus szenvedésének és halálának közeledő évfordulója előtt nemtörődöm vidámságban pergetni a napokat. A Megváltó halála az eredendő bűnt törölte el, amihez illett a bűnbánó böjti magatartás, s megszabadulva a bűntől, a böjt után az Isten feltámadását már méltóképpen lehetett megünnepelni.

jara palA járműáramlástani vizsgálatok úttörője, JÁRAY PÁL (Bécs, 1889. márc. 10. – St. Gallen, 1974. szept. 22.) sokoldalú feltaláló volt. Pályafutását a Bécs melletti Fischamendben repülőgépek tervezésével kezdte. 1913-ban a német hatóságok kérésére a Luftschiffbau Zeppelinhez helyezték át, ahol léghajók áramlástani vizsgálatával foglalkozott. Egyik első munkája a léghajók burkológörbéjének analitikus egyenletek formájában való leírása volt, amelynek alapján a légi jármű további fontos geometriai jellemzői meghatározhatók. Az új számítási módszer használata következtében a Zeppelin-léghajók gazdaságossága kétszeresére növekedett. Járay 1920-ban szabadalmaztatta a legkisebb örvényleválást, azaz legkisebb ellenállást létesítő léghajóalakot. A légellenállás csökkentése volt a célja a személyautók ideális karosszéria-alakjának kikísérletezése során is. Erre vonatkozóan is több szabadalma született. Híres, teljesen áramvonalas karosszériával rendelkező járműve „Stromlinienwagen” néven vált ismertté. Számos autógyár alkalmazta a Járay-féle elveket modelljeinél. Nemcsak a rendkívül elegáns külső volt az előnye ezeknek a gépkocsiknak: a légellenállás-tényező 25%-os csökkenése az üzemanyag-felhasználás 30%-os csökkenését eredményezte. Mivel az ilyen típusú járművek mögött nem keletkeztek légörvények, a por, esővíz, sár felcsapódása is csökkent, ami közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból is igen kedvező.
Az ideálisnak mondott karosszéria-típus mégsem tudott olyan széles körben elterjedni, mint megérdemelte volna. Oka volt ennek a 30-as évek gazdasági válsága következtében csökkenő termelés és az autógyárak között dúló verseny, amelynek során a vevők meghódításáért évről évre új alakú kocsikkal akartak megjelenni a piacon. A csalódott feltaláló ezután inkább repülőgépek és vízi járművek áramlástani tervezésével foglalkozott. Az általa kialakított járműalakok máig alapját képezik a szakterület áramlástani vizsgálatainak.
Magyar Szabadalmi Hivatal (Források: Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig, Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a közlekedés történetében)

 

LÉVAI ANDOR (Nagyvárad, 1897. márc. 10. – Budapest, 1964. nov. 13.): építészmérnök, műegyetemi tanár, számos budapesti ipari épület és bérház tervezője az ötvenes-hatvanas években.
Mérnöki oklevelét 1927-ben szerezte a budapesti műegyetemen. 1925-től 1944-ig több vállalatnál mérnökösködött. 1945 – 47-ben más építészekkel társas viszonyban helyreállítási tervezési munkát végzett. 1948-ban az Építéstudományi Intézetben csoportvezető, 1948 végétől 1949 végéig az Ipari Épülettervező Intézetben főosztályvezető, 1951-ig az Építésügyi Minisztériumban főosztályvezető-helyettes, majd főosztályvezető volt. 1952-től a műegyetem épületszerkezeti tanszékén a fehervari uti rendelo 1948 1949 ben epultdocens, 1962-től haláláig műegyetemi tanár volt. Nevéhez fűződik számos ipari épület és bérház tervezése, az új létesítmények közül jelentős a budapesti Fehérvári úti rendelő (Szendrői Jenővel); részt vett a tanszék tervezési munkáiban (oroszlányi lakótelep, a bp.-i Csaba utcai foghíjbeépítés). Számos szakcikke jelent meg az Új Építészet, Magyar Építőipar, Módszertani Szemle c. folyóiratokban.
Magyar Szabadalmi Hivatal (Forrás: Évfordulóink 1997. MTESZ; Magyar életrajzi lexikon; MEK)

 

I. Ferdinánd (Alcalá de Henares, Madrid mellett, Kasztíliai Királyság, 1503. március 10. – Bécs, 1564. július 25.) a Habsburg-házból származó kasztíliai és aragón királyi herceg (infáns) és ausztriai főherceg a születése jogán, 1521/22-től Ausztria uralkodó főhercege, 1526-tól magyar és cseh király, 1556-tól német-római császár. Édesanyja II. Johanna kasztíliai királynő,[1] édesapja I. Fülöp kasztíliai király.[2] Ferdinánd akkor született a Habsburg-családba, mikor az a XVI. században hatalmának csúcspontján volt. Ferdinándnak öt testvére volt: egy bátyja, V. Károly német-római császár; két nővére, Eleonóra portugál, majd francia királyné és Izabella dán, norvég és svéd királyné; két húga, Mária magyar és cseh királyné és Katalin portugál királyné.
Csaknem egész életében harcolnia kellett Magyarországon a trónért és az ország megtartásáért, amelyre a Habsburg–Jagelló házassági szerződés értelmében tartott igényt. Az Oszmán Birodalommal szemben öt háborúban maradt alul és adót is kellett fizetni a Magyar Királyságért a szultánnak.

  

l ferdinand

Magyar Királyság királya
I. Ferdinánd
Uralkodási ideje
1526. december 17. – 1564. július 25.
Koronázása Székesfehérvár
1527. november 3.
Elődje II. Lajos; Utódja I. Miksa

 

Dallos Sándor (Győrszentmárton, 1901. október 31. – Budapest, 1964. március 10.) József Attila-díjas (1953) magyar író, újságíró, forgatókönyvíró.

 

Dallos Sándor: Az ember nyomában (önéletrajzi regény, 1938)
az ember nyomabanDallos Sándor ebben a regényben saját életéről vall. Kisgyerek korától végigköveti azokat az éveket, amelyek végül is íróvá érlelték.
A bencéseknél tanuló, vallásos, papnak készülő gyerekemberből sok megpróbáltatás – munkanélküliség, éhezés, csavargás, kemény fizikai munka – után a szegény emberek értő szószólója lesz. Az életrajzi regény számtalan arcot villant fel az első világháború megpróbáló napjaitól a húszas évek végének gazdasági válságáig. Dallos Sándor elszántan nyomorog, s tanulja a körülötte élő embereket. Ismeri a polgári világot is. De megismeri a mélyen élők reménytelennek látszó életét is. Együttérzését csak az elnyomottak váltják ki, akikért szinte messianisztikus hittel akar küzdeni.
A Dallos Sándor megélte évek azonban nemcsak a társadalmi gondokról vallanak nagy meggyőző erővel, hanem vonzódásokról, szerelmekről, szenvedélyekről is – az írótól megszokott nyíltsággal és pontossággal.
Dallos Sándor önéletírása a nemrégiben elhunyt író legjobb regénye, melyben átizzik a hitek és a csalódások, az érzelmek és megpróbáltatások forrón átélt élménye. (1972)

 

Dallos Sándor: A fehér ménes (elbeszélés, 1940)
Minden vizek közül a Balatonnak vannak a legfehérebb hullámai s ez nem véletlenül van így. Nem, mert életek mutatják meg a tó vizén akkor magukat s ez egy szép, szomorú történet, mezei s tavi mirákulum. Elmondja a parti tücsök, de elmondja a víz is. Szép, nyári éjszakákon jó ezt hallani. Mert élt egyszer itt a Balatonhoz közel egy szép, fiatal csikóslegény, aki ezer lovat őrizett, az akkori uraság ezer főből álló fehér ménesét. Telivér állat volt minden egyes ló ebben a ménesben, egyetlen piciny fekete, de még csak szürke folt se volt egyiknek se a testén s az uraság az egész földkerekségéről szedte össze az állatokat, mert az volt az élete neki, hogy mégegy ilyen ménes ne legyen a világon se.

 

Dallos Sándor: Az aranyecset (Munkácsy Mihály életrajzi regénye, 1958)
A kétkötetes mű egyszerre ismeretterjesztő és színes, olvasmányos regény, amely generációkon keresztül megőrizte frissességét és vonzerejét. A két regényből egy mozgalmas, romantikus és drámai életutat ismerhet meg az olvasó, melynek hatására alig várja, hogy a festő műveivel találkozzon. Munkácsy Mihály regényes életrajzának első kötete a nagy magyar festő fiatalságának éveit, pályakezdésének viszontagságait mutatja be az asztalos inasságtól a művész düsseldorfi tartózkodásáig. A regény valóság és fantázia elemeinek ötvözete, mégis hitelesen kelti életre a festő emberi és művészi egyéniségét, valamint a kor hangulatát. Az Aranyecset a második kötet, amelyben az író a művész párizsi éveit mutatja be; a siker, a beérkezés éveit, örömeit és gyötrelmét, s a betegség okozta művészi és emberi hanyatlást. Dallos Sándor teljes részletességgel avatja be az olvasót a festő életének minden mozzanatába.

Zenei ajánló:

tchaikovsky

Tchaikovsky

http://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs&;list=ALTGnpyrBl25zJuMh90CbIfw8SSsfP_r5W

 

oldal eleje>>>

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés