In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

sorsaban megnyugodva

Szemere Pál: Emlékkönyvbe
Sorsában megnyugodt szívnek sok a kevés:
De, legtöbb is kevés annak, ki többre vágy.
  

ibolyakikelet Bár volna rá szavam, vagy hangjegyem,
hogy éreztessem,hogy érezzem
ezt az illatot, e fényt, e nagy zenét,
e tavaszi varázslat ihletét
mely mindig új és mindig ugyanaz:
csodák,csodája: létezés,tavasz!
Várnai Zseni

 varnai tavasztavaszi varazs ihleteibolya vazaban

 Ibolya, ibolya virít már a réten,
gyönyörködsz este a víg tücsökzenében.
Napfény az ebéded, szellők simogatnak,
így élsz vidáman hírnöke tavasznak.
Zelk Zoltán

 

tavaszi varazs

tavasz varazs

golyahir1

                                  Mi szél hozott, kis futár?
Nem szél hozott, napsugár.
Kedves gazdád ki lehet?
Fűnevelő kikelet.
S mi a jó hír aranyom?
Sárgulhat a kalapom.
Jó a hír, jó a hír,
Isten hozott gólyahír.

tavasz hivo

Márai Sándor:A szeretetről...
szereet4szeretet3Néha azt hiszem, a szeretetre várok.
Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség:
aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné.
Közben már megtudtam, hogy szeretet kapni nem lehet;
mindig csak adni kell, ez a módja.
Megtudtam azt is, hogy
emmi sem nehezebb,
szeretet2gyongyikemint a szeretetet kifejezni.
A költőknek nem sikerült,
oha, a költőknek,
akik az érzelmek és indulatok minden árnyalatát
rögzíteni tudják szavaikban.
A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek,
nincs hőfoka, mint a szerelemnek.
szeretetibolyaTartalmát nem lehet szavakban közölni;
ha kimondják, már hazugság.
A szeretetben csak élni lehet,
mint a fényben, vagy a levegőben.
Szerves lény talán nem is élhet másképp,
csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben.

 A tanító...

Elizabeth Silance Ballard: A tanító tanítása

 

szeretet6Sok évvel ezelőtt Éva néni ötödikes osztálya előtt állt, és azt a hazugságot mondta a gyerekeknek, hogy mindegyiket egyformán szereti. De ez lehetetlen volt, mert az első sorban Horváth Peti olyan rendetlen és figyelmetlen kisfiú volt, hogy Éva néni valójában élvezettel írt a feladataira vastag piros ceruzával nagy X jeleket, és a lap tetejére pedig legrosszabb érdemjegyet.
Egy napon Éva néni a gyerekek régi bizonyítványait nézte át, és megdöbbent Peti előző tanítóinak bejegyzésein. "Peti tehetséges gyerek, gyakran jókedvűen kacag. Munkáját pontosan végzi és jó modorú. Öröm a közelében lenni" – írta első osztályos tanítója.
Másodikban így szólt a jellemzés: "Peti kitűnő tanuló, osztálytársai nagyon szeretik, de aggódik, mert édesanyja halálos beteg. Az élet Peti számára valódi küzdelem lehet.”
Harmadik osztályos bizonyítványában ez állt: "Édesanyja halála nagy megrázkódtatás számára. Igyekszik mindent megtenni, de édesapja nem nagyon törődik vele."
Negyedik osztályos tanítója ezt írta: "Peti visszahúzódó és nem sok érdeklődést mutat az iskola iránt. Nem sok barátja van, és néha alszik az osztályban." Ezeket olvasva Éva néni ráébredt a problémára és elszégyellte magát.
szeretet5Még rosszabbul érezte magát, amikor a Karácsonyi ünnepségen tanítványai fényes papírba csomagolt, gyönyörű szalaggal átkötött ajándékait bontogatta, és köztük meglátta Peti ajándékát, a fűszeresnél kapható vastag barna papírba bugyolálva. Éva néni a gyerekek előtt bontotta ki az ajándékokat, és gondosan nyitotta ki Peti csomagját. Néhány gyerek nevetni kezdett, amikor meglátta a kövekkel kirakott karkötőt, amiből néhány kő hiányzott, és mellette egy negyedüvegnyi parfümöt. De a gyerekek nevetése abbamaradt, amikor hallották, ahogy Éva néni felkiált: "Milyen szép karkötő!", és látták, hogy felveszi a karkötőt és csuklójára cseppent a parfümből.
Horváth Peti egy kicsit tovább maradt az iskolában, hogy megszólíthassa:
"Éva néni, ma olyan volt az illata, mint valamikor édesanyámé."
Éva néni sokáig sírt, amikor a gyerekek elmentek. Attól a naptól kezdve nem olvasást, írást és matematikát tanított. Elkezdte a gyerekeket tanítani. Éva néni különös figyelmet szentelt Petinek. Ahogy dolgozott vele, Peti elméje mintha életre kelt volna. Minél több bátorítást kapott, annál gyorsabban reagált. Év végére Peti az osztály élére került, és már azért volt hazugság, hogy minden gyerekeket egyformán szeret, mert Peti lett a legkedvesebb diákja.
Négy évvel később egy üzenetet talált Petitől, amit az ajtaja alatt csúsztatott be. Az állt benne, hogy ő volt élete legjobb tanítója. Azt írta, hogy befejezte a középiskolát, az osztályában harmadik volt az élen.
Négy évvel később egy újabb üzenet érkezett, amiben azt mondta el, hogy bár voltak nehéz időszakok, kitartott tanulmányai mellett, és hamarosan egyetemi diplomát szerez, legmagasabb kitüntetéssel.
Még négy év telt el, és újra levél érkezett Petitől. Ebben elmondta, hogy miután megszerezte diplomáját, elhatározta, hogy tovább tanul. Hozzátette, hogy még mindig Éva néni a legjobb és legkedvesebb tanára, aki valaha is volt. Ez alatt a levél alatt az aláírás hosszabb volt: Dr. Horváth Péter.
A történetnek nincs vége itt. Azon a tavaszon újabb levél érkezett. Peti elmondta, hogy találkozott egy lánnyal, és nősülni készül, és kérdezte, hogy Éva néni elfoglalná-e a vőlegény édesanyja számára fenntartott helyet. szeretet8Természetesen Éva néni elfogadta a meghívást.
A régi karkötőt vette fel, amiről kövek hiányoztak, és azt a parfümöt cseppentette magára, amire Peti úgy emlékezett, hogy utolsó együtt töltött Karácsonykor viselte az édesanyja.
Megölelték egymást, és Dr. Horváth Péter Éva néni fülébe súgta, "Köszönöm, Éva néni, hogy hitt bennem. Hálásan köszönöm, amiért segített nekem, hogy fontosnak érezzem magam, megmutatta nekem, hogy számítok, és az életem érték."
Éva néni könnyekkel a szemében visszasúgta,
"Peti, tévedsz. Te voltál az, aki megmutattad nekem, hogy számítok, és az életem érték. Amikor találkoztam veled megtanultam, hogy hogyan érdemes tanítani."
 

georg philipp telemann

 

Georg Philipp Telemann (Magdeburg, 1681. március 14. – Hamburg, 1767. június 25.)

német barokk zeneszerző.
„Pedig – ha nagysága nem is mérhető Bachéhoz vagy Händeléhez – kiváló ízlésű, sokoldalú zeneszerző volt, aki csaknem minden műfajban jelentőset alkotott.”

  

 

 

Kármán József (Losonc, 1769. március 14. – Losonc, 1795. június 3.) író, ügyvéd.

id johann straussIdősebb Johann Strauss (németül Johann Strauß Vater) (Bécs, 1804. március 14. – Bécs, 1849. szeptember 25.) osztrák zeneszerző, zeneköltő, keringőiről, valamint az általa megkomponált Radetzky-indulóról (amely Joseph Wenzel Radetzkyről kapta nevét) nyerte hírnevét. Gyakran „A bécsi Orpheusz” jelzővel illetik.
Johann Strauss volt az édesapja Ifj. Johann Straussnak, Josef Straussnak és Eduard Straussnak. Volt két lánya is, Anna 1829-ben, Tereza 1831-ben született. Ferdinánd nevű gyermeke 1834-ben született, de 10 hónapos korában meghalt. Strauss Bécsben halt meg 1849-ben. Döblingben temették el, Josef Lanner zeneszerző barátja mellé. 1904-ben mindkettejük földi maradványait a Zentralfriedhofba helyezték át. A volt döblingi temető ma a Strauss–Lanner Park nevet viseli. Berlioz francia zeneszerző „a bécsi keringő atyjának” nevezte őt, és azt mondta, „Bécs Strauss nélkül olyan, mint Ausztria a Duna nélkül”.

bem jozsefJózef Zachariasz Bem (magyarosan Bem József), a székelyek Bem apója (Tarnów, 1794. március 14. – Aleppó, 1850. december 10.) lengyel és magyar honvéd altábornagy.
Józef Zachariasz Bem: Született Lengyelország, Tarnów: 1794. március 14. - Elhunyt Törökország, Aleppó: 1850. december 10. (56 évesen)
Nemzetisége lengyel; Rendfokozata lengyel és magyar honvéd altábornagy
Csatái 1812-es oroszországi hadjárat
1830–31-es lengyel szabadságharc
1848–49-es forradalom és szabadságharc
A kis termetű, vézna, beteges ember hatalmas lelkierővel rendelkezett. A csata napján valódi hősként viselkedett, nagy kócsagos csákójával mindenütt elöl járt, és sok sebtől eltorzult arca belső tűztől égett. Példamutató rettenthetetlensége átragadt katonáira is. Különösen a székelyek ragaszkodtak hozzá babonás tisztelettel. Hadvezérként mesterien alkalmazta az ágyú-ütegeket, szerette a gyors helyváltoztatáson alapuló meglepetéstaktikát. Ezért nagyon megfelelt számára a kicsi, hegyes-völgyes országban kis létszámú sereggel vívott küzdelem. Önzetlen, halált megvető bátorságú, tanult és ügyes katonaként kötelezte el magát a szabadságharc eszméje mellett. Petőfire óriási hatással volt, ez a hatás felfedezhető verseiben is. Távol tartotta magát a magyar vezérek pártoskodásától, ezért élvezte Kossuth Lajos teljes bizalmát. A kormány utasításait azonban nem sokra tartotta, és nem csak a katonai, de a polgári igazgatás kérdéseiben is attól függetlenül szeretett eljárni.

albert einstein 1921 benAlbert Einstein (Ulm, Württemberg, Németország, 1879. március 14. – Princeton, New Jersey, USA, 1955. április 18.) elméleti fizikus; tudományos és laikus körökben egyaránt a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják. Ő fejlesztette ki a relativitáselméletet és nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez. 1921-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták „az elméleti fizika területén szerzett érdemeiért, különös tekintettel a fényelektromos jelenség törvényszerűségeinek felismeréséért”.
1905-ben megírt négy cikket, melyekkel megalapozta a modern fizikát
1. Az 1905-ben írt első cikkének címe „Az álló folyadékbeli kis részecskék mozgásáról, melyet a hő molekulamozgásának elmélete megkövetel”. Ebben írta le a Brown-mozgással kapcsolatos tanulmányait.
2. A második tanulmányában („Egy, a fény keletkezésével és átalakulásával kapcsolatos heurisztikus nézőpontról”), vetette fel „fénykvantum” ötletét (melyet most fotonnak hívnak), és mutatta meg, hogyan lehet használni ezt az elméletet a fényelektromos jelenség (vagy fotoeffektus) magyarázatára.
3. Einstein harmadik dolgozata „A mozgó testek elektrodinamikájáról” (eredeti nyelven, németül: "Zur Elektrodynamik bewegter Körper") címet viselte. Ez a munka vezeti be a speciális relativitáselméletet: az idő, a távolság, tömeg és energia olyan elméletét, mely összhangban van az elektromágnesességgel, de még nincs benne a gravitáció.
4. A negyedik dolgozat „Függ-e a test tehetetlensége az energiájától?”, mely 1905 végén került publikálásra, a relativitás axiómájának újabb következményét mutatta meg, a híres egyenletet, mely szerint a test energiája (E) megegyezik a tömegének (m) és a fénysebesség (c) négyzetének szorzatával:
E = mc²

„Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.” - Albert Einstein

sinko laszlo narratorknt rockenbauer pal

  

Sinkó László (Budapest, 1940. március 14. –) Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, szinkronszínész, A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és Kiváló Művésze. Sinkovits Imre Kossuth-díjas színművész öccse.

 

janos zsigmond arckepeJános Zsigmond (Buda, 1540. július 7. – Gyulafehérvár, 1571. március 14.) 1540-től 1570-ig II. János néven választott magyar király (rex electus), Erdély első fejedelme (princeps Transylvaniae, 1565–1571).
Magyar Királyság választott királya: II. János
Uralkodási ideje: 1540. szeptember 13. – 1570. december 1.
Koronázása nem koronázták meg (rex electus non coronatus)
Elődje I. János; Utódja Miksa

 

karl marxKarl Marx (magyarosan Marx Károly) (Trier, 1818. május 5. – London, 1883. március 14.) német filozófus, közgazdász, a kommunista munkásmozgalom teoretikusa, a marxizmus névadója. Elsősorban kapitalizmuskritikájáról és a történelem materialista értelmezéséről, osztályharcok történeteként való leírásáról ismert. Elméleti munkásságával és közvetlen részvételével több európai munkásszervezetben, köztük a Kommunisták Szövetségében és az Első Internacionáléban fejtett ki forradalmi tevékenységet. Főbb művei a Kommunista kiáltvány és A tőke.
Fényes Adolf (Kecskemét, 1867. április 29. – Budapest, 1945. március 14.) magyar festőművész. Anyja Wahrmann Regina, apja Fischmann Simon. Apja halála után Budapestre költözött, 1886-ban vette fel a Fényes nevet. Egy testvére volt: József.
1898-ban kezdett neki a Szegény ember élete című festményciklusnak. Az ebből a korszakából származó képei a kritikai realizmus legszebb magyar alkotásai közé tartoznak. A sorozat befejezése után új utakat keresett és a plein air irányzat felé fordult. Festményeit világos színek és egyszerű kompozíció jellemezte. Az ezután következő korszakára a bibliai jellegű, romantikus festészet jellemező.

fenyes adolf rajza reggeli leckefenyes adolf oreg festo a teli tajban

fenyes adolf kisvarosi delelott 1904fenyes adolf 1867 1945 tavaszi domboldal

Nagy Sándor (Németbánya, 1869. május 18. – Gödöllő, 1950. március 14.) magyar festő és grafikus. Annak a művésztípusnak a megtestesítője volt, aki az anakronizmust is vállalva, hűséggel kitartott az ifjúkorában megtalált eszmények mellett. A szecesszió programjának megfelelően a művészet több ágát is művelte. Körösfői-Kriesch Aladárral a gödöllői művésztelep egyik alapítója. A művésztelep az angol Arts and Crafts Movement („művészetek és mesterségek mozgalma”) szellemisége nyomán hozták létre a gödöllői művésztelepet, amelynek működése a művészetek és a mesterségek tradicionális egységén alapult. Kettejük erőfeszítései és művészeti elképzelései alakították ki ennek a magyar szecesszió szellemében létrejött egyetlen szervezett társulásnak az arculatát. Ruskin nyomán vallották, hogy „az élet minden megnyilatkozásának művészi tartalmat kell adni", s hittek a művészet életújító, megtisztító szerepében.

nagy sandor a csodaszarvas uldozese

oldal eleje>>>

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés