In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. április 22., vasárnap, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.

Zenei ajánló:

Handel Messiah, by London Symphony Orchestra

legyen-sz-napod

                                              József Attila: Nyolcesztendős lányok
                                                  Hosszú sorban jönnek, mennek,
                                                  Apró ördögök, de szentek,
                                                  Homlokuk friss, meleg kenyér,
                                                  Szén a szemük, szénparázs.
                                                  Hosszú sorban jönnek, mennek,
                                                  Mint a virág, úgy szeretnek,
                                                  Úgy szeretik a fiúkat,
                                                  Akárcsak a gyöngyvirág.
                                                  Hosszú sorban jönnek, mennek,
                                                  Ha sírnak is, csak nevetnek.
                                                  Messze vannak, messze vannak,
                                                  Mint a vidám csillagok!

gyongyvirag

vitalis-sandorA geológia számos ágának elméleti és gyakorlati szakembere, Vitális Sándor (Selmecbánya, 1900. ápr. 13. – Budapest, 1976. jún. 21.) a budapesti tudományegyetemen végezte tanulmányait. Közel 25 évig dolgozott a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt geológusaként. Bányageológiával, készletfeltárásokkal és új lelőhelyek felkutatásával foglalkozott, azonban nemcsak Salgótarján környékén. Szénkutatásokat végzett Baranyában, részt vett a recski érckutatásban, a bándi, istenmezei bentonitkutatásban, a sikondai és pünkösdfürdői hévíz- és a kisterenyei ásványvíz feltárásban. Kidolgozta Salgótarján és környéke bánya- és hidrogeológiáját.
1951-ben Kossuth-díjat kapott, 1952-ben egyetemi tanárnak nevezték ki, azonban még ugyanebben az évben koncepciós per áldozataként börtönbe került. Hamarosan rehabilitálták és visszakapta egyetemi tanszékét. Korának egyik legismertebb szaktekintélye volt; nevéhez fűződik az Alföld földtani újratérképezése és hidrológiai feltárása. Több, nagy közérdeklődéssel kísért, országos jelentőségű kérdéssel foglalkozott, így a Balaton komplex fejlesztésével, a bányavizek, a lápok hasznosításával, a geotermikus energia kihasználásával.
Magyar Szabadalmi Hivatal (Források: Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig, Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 2000) 

Schlik Ignác, (Pest, 1821. ápr. 13, – Pest, 1869. dec. 23.): vasgyáros, az első magyar vasöntők egyike.
Középiskolai tanulmányai után Franciaország és Svájc nagy vasöntőgyáraiban tanulta meg szakmáját. Hét év után hazajött és 1847-ben vasöntödét rendezett be Budán, mely rövid ideig működött. Több évig az óbudai hajógyárban az öntöde vezetője volt, majd vejével, Langenfeld Frigyessel ismét öntödét nyitott Budán. Később átköltöztek Pestre és meglapították a Schlick-gyárat. A gyár nevezetesebb alkotásai: a Magyar Állami Operaház Színpada, a volt fővámház, az MTA, az Operaház tetőszerkezete, az Iparcsarnok vasszerkezete a Varasd melletti nagy Dráva-híd stb. Később külön szoboröntő műhelyt rendezett be.
Magyar Szabadalmi Hivatal (Forrás: Évfordulóink 1996. MTESZ; Magyar életrajzi lexikon; MEK)

schlick-ignac-vasontodejeschlick villamos-varosi-vasutak-schlik-altal-gyartott-l-tipusu-villamosaa-ferenc-jozsef-foldalatti-villamos-vasut-schlik-altal-gyartott-motorkocsija

Thomas Jefferson (1743. április 13. – 1826. július 4.) az Egyesült Államok harmadik elnöke, John Adams elnöksége alatt alelnök. A történelemkönyvekbe nem elnöki nagyságával, hanem a Függetlenségi nyilatkozat megírásával és sokoldalúságával került be. Érdeklődési körébe tartozott a földművelés, építészet, régészet, matematika, kriptográfia, nyelvek, politika és a paleontológia. Ezenkívül ügyvéd, feltaláló és író is volt.
Ő alapította a Demokrata-Republikánus Pártot, amibe ő is tartozott, illetve a Virginiai Egyetemet.

thomas jefferson

                                                      Thomas Jefferson
                                                               Thomas Jefferson hivatalos fehér házi portréja
                                                               Az Egyesült Államok 3. elnöke
                                                                               Hivatali idő
                                                               1801. március 4. – 1809. március 3.
                                                               Alelnök(ök) Aaron Burr (1801–1805)
                                                               George Clinton (1805–1809)
                                                               Előd John Adams
                                                               Utód James Madison
                                                               Az Egyesült Államok 2. alelnöke
                                                               Hivatali idő
                                                               1797. március 4. – 1801. március 3.
                                                               Elnök George Washington
                                                               Előd John Adams
                                                               Utód Aaron Burr 

sir-robertSir Robert Alexander Watson-Watt (Brechin (Skócia, Egyesült Királyság), 1892. április 13. – Inverness (Skócia), 1973. december 5.) skót fizikus, a radar feltalálója. Életműve meghatározó hatást gyakorolt a 20. század második felének katonai repülésére.
A St. Andrews-i Egyetemen végzett, majd tanított a Dundee-i Egyetemen. Fiatal éveiben meteorológusként rövidhullámú rádióvevőket használtak a villámlások helyének meghatározására. 1935-től a National Physical Laboratory rádió-szekciójának lett a vezetője, ahol a repülőgépek helyzet-meghatározásával foglalkoztak. Ő volt a radar feltalálója.Vezetésével fejlesztették ki az első barát-ellenség felismerő rendszert, aminek segítségével meg lehetett különböztetni a saját, illetve ellenséges repülőgépeket a RADAR képernyőjén. A rendszer működésének alapelve az volt, hogy a repülőgépre szerelt eszköz, amikor jelet érzékelt a radar felől egy speciális jelet küldött vissza, aminek segítségével a repülőgép azonosítható volt.

Derkovits Gyula (Szombathely, 1894. április 13. – Budapest, 1934. június 18.) magyar festő és grafikus. Sajátosan egyéni művészetet alakított ki a modern nyugat-európai stílusirányzatok (főleg az expresszionizmus, a kubizmus és a konstruktivizmus) mentén.
1923-ban Bécsben telepedett le, ott mecénásra akadt, rézkarcokat is készített. Bécsben tartózkodott 1926-ig. 1925-ben bemutatták képeit a bécsi Weihburg Galériában, ahol sikere volt. 1928-ban a kommunista párt megbízásából elkészítette a korabeli magyar grafikai művészet egyik jelentős alkotását, a 12 fametszetből álló Dózsa György-sorozatot. A Dózsa-témából 1933-ban 6 lapos rézkarcsorozatot is készített.
A Dózsa-fametszetekben rikít a politikai mondanivaló (ugyanakkor tökéletesen megtervezett és hiteles történelmi illusztrációja az 1514-es parasztháborúnak), többi műveire azonban ez nem jellemző, egyre inkább kiteljesedik egyéni stílusa, kivált 1930-tól fogva, amikor főként temperával fest, s színei kivilágosodnak, finom harmóniába illeszkednek. Művészetének ennek a delelő korszakában képei méretre is monumentálissá nőttek és elragadó színhatásúak lettek. Témáit a hétköznapi életből vette, a szegény embert és környezetét festette meg, de a természet is megjelenik képein, s főleg karakterisztikus alakjai mély benyomást keltenek.
A grafikai és festészeti technikának, de még a kisplasztikák készítésének is nagy mestere volt, fametszet, rézmetszet egyaránt került ki a keze alól, másrészt a festészetben arany és ezüst porfestéket is használt, hogy színeit melegebbé varázsolja.

hid-telen-1933-derkovitshidepitok-1932-derkovits-gyulahajokovacs-1934 

eotvos-karolyRáczkevi Eötvös Károly (Mezőszentgyörgy, 1842. március 11. – Budapest, 1916. április 13.) politikus, ügyvéd, író, publicista. Az 1883-as tiszaeszlári vérvád perében a vádlottak védője, és a per történetéről szóló könyv szerzője.
(Az Eötvös bárók családjával, Eötvös Józseffel és Loránddal nem állt rokonságban.) Családjának politikai nézeteit a reformkor és a nemzeti függetlenség eszméi határozták meg.
1872-ben a veszprémi kerület képviselőjévé választották. Csatlakozott a Deák-párthoz, 1875-ben azonban ennek Tisza Kálmánékkal, a „Balközéppel” végrehajtott fúziója miatt nem vállalt képviselői megbízást. 1876-ban négy hónap után lemondott pénzügyminisztériumi állásáról, amikor tudomására jutott a kormánynak az Ausztriával kötött közgazdasági, vám- és kereskedelmi szerződése.
1878-ban 48-as ellenzéki programmal újra képviselővé választották Veszprémben. Ettől kezdve 1899-ig, rövidebb kihagyásokkal a Függetlenségi Párt vagy az abból kivált párt soraiban politizált. 1881-ben, népszerűsége csúcspontján egyszerre húsz kerület jelölte képviselőnek, Nagykőrösön és Dunavecsén választották meg; Eötvös a nagykőrösi mandátumot fogadta el. Jelentősebb parlamenti felszólalásait az önálló magyar hadsereg mellett (Tisza Kálmán kormányát támadva) és Kossuth Lajos állampolgársága ügyében mondta el.
Irányi Dániel halála után átvette az – addig is jelentős mértékben általa irányított – 48-as Függetlenségi Párt elnökségét. 1893-ban azonban, amikor pártja nem volt hajlandó a kormány egyházpolitikai törvényének támogatására – noha ez többek között a felekezeti egyenjogúságot és a polgári házasság bevezetését irányozta elő – Eötvös lemondott az elnökségről, és huszonnégy társával kilépve megalapította a Függetlenségi Néppárttot. 1895-ben ismét tényleges vezetőként tért vissza az akkor már Kossuth Ferenc elnökölte Függetlenségi Pártba.
1899-ben végleg kilépett, független liberális képviselőként maradt tagja az országgyűlésnek. Utolsó néhány aktív képviselői évében először a Bánffy Dezső-féle ellenzéki Új Pártba lépett be 1904-ben, „a nemzeti küzdelem egységes folytatásáért”, majd ismét függetlenként többek között a házszabályról mondott nagyobb beszédet. Végül 1910-ben csatlakozott Tisza István új pártjához, a Nemzeti Munkapárthoz, mert ebben látta a deáki politika megújításának lehetőségét, mandátumhoz azonban 1905 után már nem jutott.
Eötvös Károly legismertebb és legjelentősebb közéleti tette a védelem elvállalása és véghezvitele, a megvádolt zsidók felmentésének kiharcolása volt az 1883-ban lezajlott tiszaeszlári perben. Az Európa-szerte figyelmet keltett per alapjául a Solymosi Eszter tiszaeszlári cselédlány eltűnése (1882. április 1.) után elterjedt, egy középkori babonát felelevenítő szóbeszéd szolgált, ami szerint a lányt a zsidók ölték meg, a nyakát elvágták, hogy vérét a húsvéti pászkába keverjék.
A parlamentben Istóczy Győző és Ónódy Géza képviselők által hangoztatott vádak, a zsidókkal való teljes leszámolás követelése, a dunántúli és északi megyékben kitört antiszemita zavargások légkörében a Függetlenségi Párt vissza akarta tartani Eötvöst attól, hogy vállalja a megvádolt zsidók védelmét, ő azonban eleget tett a felkérésnek. Védőtársa Funták Sándor, Friedmann Bernát és Székely Miksa volt.
A „tiszaeszlári” per Nyíregyházán lefolytatott végtárgyalása 1883. június 20-ától augusztus 3-áig tartott, ezalatt Eötvös személyi biztonságát titkos testőrök óvták. Híres, hétórás védőbeszéde – melyben Eötvös jogtudása, megfigyelőképessége, lélektani éleslátása, alapos természettudományos konzultációi összegződtek – július 30-án reggel háromnegyed 9-től délután 4 óráig tartott. Az augusztus 3-án kihirdetett ítélet kimondta a megvádolt zsidók felmentését.

john-a-wheeler-1967-John Archibald Wheeler (1911. július 9. – 2008. április 13.) kiemelkedő amerikai elméleti fizikus. Egyike Einstein későbbi munkatársainak; megpróbálta megvalósítani Einstein egyesített térelméletét. A fekete lyuk kifejezés is tőle származik. Nevéhez fűződik még az egyedfejlődést bizonyos szempontból modellező Wheeler-barkochba játék kitalálása is.
Az atommaghasadás úttörője volt olyan tudósok társaságában, mint Niels Bohr és Enrico Fermi. Több vezető tudóssal egyetemben a második világháború alatt félbeszakította akadémiai karrierjét, hogy részt vegyen az amerikai atombomba előállításában, a Manhattan tervben, a Washington állambeli Hanfordban, ahol reaktorokat építtettek, hogy plutóniumot termeljenek a bombához, amelyet később Nagaszakira dobtak le. Majd folytatta munkáját az amerikai hidrogénbomba előállításában a Matterhorn B-terv keretei között.
Ezután visszatért Princetonba, hogy folytathassa karrierjét. 1957-ben, mialatt az általános relativitáselmélet kibővítésén munkálkodott, bevezette a köztudatba a féregjárat fogalmát, ezzel nevén nevezve a téridőben fellelhető alagutakat.
Az '50-es években megalkotta a geometrodinamika elnevezésű elméletét a fizikai jelenségek fizikai és ontológiai redukciója céljából, melyben olyan magyarázatok keresését tűzi ki céljául, mint például a gravitáció és elektromágnesesség visszavezetése egy görbült téridő geometriai tulajdonságáig. Mivel elmélete a teret az anyaggal azonosítja, gyakran kritizálták úgy, mint Descartes és Spinoza filozófiájának továbbfejlesztett változatát. Wheeler geometrodinamikája nem tudott néhány fontos fizikai jelenséget megmagyarázni, például a fermionok létezését vagy a gravitációs szingularitásokat. Ezért Wheeler elvetette ezen elméletét a '70-es évek elején.
Általános relativitáselméletbeli munkájában, mely tartalmazza a gravitációs összeomlás elméletét; bevezette a fekete lyuk fogalmat 1967-ben. Úttörője volt továbbá a kvantumgravitáció területén is (Bryce DeWittel) a Wheeler-DeWitt egyenlet (vagy ahogyan ő hívja, "az Univerzum hullámfüggvénye") megalkotásával.

 

Csollány Szilveszter (Sopron, 1970. április 13. –) magyar olimpiai bajnok tornász. Az Újpest majd a Dunaferr SE és a Bp. Honvéd versenyzője volt.

csollany-szilveszter

                                                               Szerzett érmek

                                                               magyar-zaszlo Magyarország színeiben
                                                               Torna
                                                               Olimpiai játékok
                                                               ezüst 1996, Atlanta Gyűrű
                                                               arany 2000, Sydney Gyűrű
                                                               Világbajnokság
                                                               ezüst 1992, Párizs Gyűrű
                                                               ezüst 1996, San Juan Gyűrű
                                                               ezüst 1997, Lausanne Gyűrű
                                                               ezüst 1999, Tianjin Gyűrű
                                                               ezüst 2001, Gent Gyűrű
                                                               arany 2002, Debrecen Gyűrű
                                                               Európa-bajnokság
                                                               bronz 1990, Lausanne Gyűrű
                                                               bronz 1992, Budapest Gyűrű
                                                               bronz 1994, Prága Gyűrű
                                                               arany 1998, Szentpétervár Gyűrű
                                                               ezüst 2000, Bréma Gyűrű
                                                               bronz 2002, Patrasz Gyűrű
                                                               Ifjúsági Európa-bajnokság
                                                               bronz 1988, Avignon Gyűrű
                                                               Magyar csapatbajnokság
                                                               arany 1988 Csapat
                                                               arany 1989 Csapat
                                                               ezüst 1990 Csapat
                                                               arany 1991 Csapat
                                                               arany 1992 Csapat
                                                               ezüst 1993 Csapat
                                                               bronz 1994 Csapat
                                                               Magyar egyéni bajnokság
                                                               arany 1991 Gyűrű
                                                               ezüst 1991 Összetett
                                                               ezüst 1991 Lólengés
                                                               ezüst 1991 Ugrás
                                                               ezüst 1991 Korlát
                                                               arany 1992 Lólengés
                                                               ezüst 1992 Összetett
                                                               ezüst 1992 Talaj
                                                               ezüst 1992 Gyűrű
                                                               bronz 1992 Ugrás
                                                               arany 1993 Gyűrű
                                                               arany 1993 Lólengés
                                                               bronz 1993 Talaj
                                                               arany 1994 Gyűrű
                                                               ezüst 1994 Összetett
                                                               bronz 1994 Talaj
                                                               bronz 1994 Lólengés
                                                               arany 1995 Gyűrű
                                                               ezüst 1995 Korlát
                                                               arany 1997 Gyűrű
                                                               arany 1999 Gyűrű
                                                               ezüst 1999 Összetett
                                                               bronz 1999 talaj
                                                               arany 2000 Gyűrű
                                                               arany 2000 Korlát
                                                               ezüst 2000 Összetett
                                                               ezüst 2000 Nyújtó
                                                               ezüst 2000 Lólengés
                                                               arany 2002 Gyűrű

 

Bernek Péter (Budapest, 1992. április 13. –) ifjúsági olimpiai bajnok magyar úszó.

bernek-peter

                                                  Szerzett érmek

                                                               magyar-zaszlo Magyarország színeiben
                                                               Úszás
                                                               Európa-bajnokság
                                                               ezüst 2012, Debrecen 200 m hát
                                                               bronz 2012, Debrecen 4 × 200 m gyors
                                                               bronz 2012, Debrecen 4 × 100 m vegyes
                                                               Rövid pályás Európa-bajnokság
                                                               bronz 2011, Szczecin 200 m hát
                                                               ezüst 2012, Chartres 200 m hát
                                                               Ifjúsági olimpiai játékok
                                                               arany 2010, Szingapúr 200 m hát
                                                               Ifjúsági Európa-bajnokság
                                                               ezüst 2009, Prága 200 m hát
                                                               ezüst 2009, Prága 400 m gyors
                                                               bronz 2009, Prága 4 × 100 m vegyes
                                                               arany 2010, Helsinki 200 m hát
                                                               ezüst 2010, Helsinki 100 m hát

 

oldal eleje>>>

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés