In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Ma 2018. április 22., vasárnap, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.

Karácsonyi Pásztorjáték: 2013 december 22. 14.00 - Kávás, Közösségi Ház

                       images  

                   Karácsonyváró 2013

  

Jézus születése Lukács evangéliuma szerint

Abban az időben Augustus római császár rendeletet adott ki, hogy írják össze a földkerekség minden lakóját úgy, hogy mindenkit ott írjanak össze, ahonnan származik. Mindenki elment a maga városába. József, aki Dávid családjából származott, a nemzetség pedig Betlehemből való, elindult várandós feleségével, Máriával, hogy összeírják. Betlehemben azonban sehol sem kaptak szállást, csak egy istállóben az állatok mellett pihenhettek meg. Mária nagyon fáradt volt. Itt szülte meg elsőszülött fiát, Jézust, akit jászolba fektetett.
Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszer sak egy angyal jelent meg előttük, az Úr angyala. Nagyonmegijedtek. De az angyal így felelt: "Ne féljetek! Mert nagy örömöt adok tudtul néktek ésmajd az egész népnek. Menjetek Betlehembe, mert megszületett a Megváltó, Jézus. A jel, amiről felismeritek: bepólyálva fekszik egy jászolban." Akkor a pásztorok gyorsan útra keltek, s meg is találták a szent családot: Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket, és elmesélték, mit jövendölt Jézusról az angyal.
Máté evangéliuma így szól a napkeleti bölcsek látogatásáról: Amikor Jézus a júdeai Betlehemben megszületett, bölcsek - mágusok, csillagjósok - érkeztek váratlanul napkeletről Jeruzsálembe, és érdeklődtek, hol van a zsidók újszülött királya;

    

 betlehem


Heródes király titkon magához hívatta a bölcseket, és megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, majd Betlehembe küldte őket. "Menjetek, kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is hódolhassak előtte."
A csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük haladt, amíg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillag láttára nagyon megörültek. Beléptek a házba, és ott találták a gyermeket anyjával, Máriával. A bölcsek köszöntötték őt és Máriát, majd kitárták kincseiket, átadták ajándékaikat: aranyat, tömjént, mirhát. Álmukban figyelmeztetést kaptak, ne menjenek vissza Heródeshez, ezért más úton tértek haza országukba.
Az az éjszaka, amelyen Jézus született, a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe lett.

images 4


Hoztunk rajzot ajándékba...                      

BETLEHEMI KIRÁLYOK

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!


Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
ůgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,

Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.


Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.


Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

József Attila
1929. december

paulics bendi

paulics2img-z161209-0002

paulics bori

               szaller csongor

           Juhász Gyula:
      ... Karácsony felé

   Szép Tündérország támad föl szívemben
   Ilyenkor decemberben.
   A szeretetnek csillagára nézek,
   Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
   Ilyenkor decemberben.
 
   ...Bizalmas szívvel járom a világot,
   S amit az élet vágott,
   Behegesztem a sebet a szívemben,
   És hiszek újra égi szeretetben,
   Ilyenkor decemberben.
 
   ...És valahol csak kétkedő beszédet
   Hallok, szomorún nézek,
   A kis Jézuska itt van a közelben,
   Legyünk hát jobbak,
   s higgyünk rendületlen,
   S ne csak így decemberben.

Ady Endre:
Karácsony
1.

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

          tth vivien

 paulics bendi 2
paulics bibi 2
 

2.

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Oda haza. 
De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

 

3.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna 
Óh de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra. 
Golgotha nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget, 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege, 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra…

paulics bojti 2paulics bori 2

Időjárás jelentés

Hirdetés

Hirlevélre feliratkozásPatikakereső

Weboldal készítés

Hirdetés