A 2010-es önkormányzati választásoktól a képviselőtestület 5 fővel működik. A polgármester munkáját  4 képviselő segíti.

Eke László

polgármester, Kávás Község Önkormányzata

Járfás Tiborné

alpolgármester

Vaski Csaba

képviselő

A képviselői eskü szövege

„Én …………………………………………………………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek; az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Kávás község javát szolgálom. 

Isten engem úgy segéljen!”