A Kávási Ifjúságért Kulturális Alapítvány (KIKA) bemutatása

A Kávási Ifjúságért Kulturális Alapítvány 2001. 04. 18-án jött létre annak érdekében, hogy megpróbáljon forrásokat gyűjteni a település ifjúságának helyben tartását elősegítő művészeti, kulturális, szabadidős programok, fejlesztések megvalósításához. Az alapítvány kávási ifjúsági közösségből szerveződött, Eke Lászlóné, mint magánszemély alapította.

A közhasznú – alapvetően kulturális közfeladatokat ellátó alapítvány cél szerinti tevékenysége alapján, a keretei között működő szervezetek, amatőr művészeti csoportok működésének anyagi támogatását, céljainak megvalósulását biztosítja.

Cél szerinti tevékenységei:

  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  • kulturális tevékenység (a település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása; az egyetemes, nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek  kultúrájának gondozása; az ismeretszerző, az amatőr-alkotó-csoportok tevékenységéhez szükséges anyagi források biztosítása; a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása),
  • kulturális örökség megóvása,
  • szabadidő sport tevékenység.

 

Az Alapítvány szorosan együttműködik a település – Kávás Község Önkormányzatával – és a településen működő más civil szervezetekkel, a civil szféra erősítése és a helyi társadalmi élet fellendítése érdekében. Az Alapítvány aktív szerepet tölt be a hagyományőrzésben, a kulturális örökség megőrzésében.

1%

Adója 1%-val támogasson Ön is bennünket

Kávási Ifjúságért és Kulturális Alapítvány

 

18964020-1-20