Kávási Polgárőr Egyesület bemutatása

Az egyesület célja Kávás községben a bűnelkövetések visszaszorítása, illetve megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet vállaló lakosok, állampolgárok és szervezetek összefogása, rendszeres működésük összehangolása., a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása, a lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése.

Az őrző-védő szolgálatba bevont terület:  Kávás község önkormányzat teljes belterülete 80 házzal, 4 önkormányzati épülettel, külterületi és zártkerti ingatlanok. (A hét domb vonulatán több, mint 250 hegyi pince.)

A Kávási Polgárőrség idén decemberben ünnepli 15 éves évfordulóját. A szervezet létrehozását az akkori önkormányzati képviselőtestület szorgalmazta. Első elnökeként Bokor György 4 éves aktív és odaadó munkájával tartotta össze a 28 fővel megalakított egyesületet. 2004. év februárjától.

Kálmán József vezetésével megújult erővel folytatta működését az egyesület. A fiatalok körében egyre népszerűbbé vált a szervezet tevékenysége, melynek köszönhetően 52 főt is számlálhatott az egyesület az elmúlt időszakban.

Tavalyi év végén 41 főt számlált az egyesület. Sikeres tagtoborzás eredményeként 3 új férfi és 1 fő női taggal bővült az idei évtől a tagok létszáma.

Az ifjú Polgárőr szervezet 2006. augusztusában alakult 15 fővel, melyből 2 fő már elérte a korhatárt és átlépett a felnőtt szervezetbe.

A rendszeres őrző-védő szolgálat mellett a falu lakosai részére porgramokat is szervez az Egyesület.

Szervezésében indult 1999. évben a kávási éjszakai túra, mely a több éven át megrendezett Kihívás Napját váltotta fel. A nagy létszámú érdeklődő miatt (az elmúlt évben 150 főt meghaladó túrázót regisztráltak) több éve az Ifjúsági Alapítvánnyal közösen szervezi ezt a napot. A szervezet nevéhez fűződik az évek óta megrendezésre kerülő családi polgárőr nap is.

Az éves rendszeres közgyűlés évről-évre polgárőr bállal zárul. A szervezet a tagsági díjakon kívül önkormányzati támogatásból gazdálkodik, s tart fenn polgárőr gépjárművet.

1%

Adója 1 %-val támogasson Ön is bennünket

Kávási Polgárőr Egyesület

 

18960246-1-20